Informatie over het coronavirus

Kijk voor de actuele ontwikkelingen rond het coronavirus op de informatiepagina.

Duurzaam Twenterand

zonnepanelen

Onder de noemer ‘Duurzaam Doen’ is de gemeente Twenterand in gesprek geweest met verschillende groepen uit de samenleving, zoals inwoners, ondernemers en organisaties. Het belangrijkste doel daarvan was om input op te halen voor een nieuwe Agenda Duurzaamheid. Meer dan 250 mensen hebben meegedacht en -gepraat. Met enthousiasme zijn ideeën gedeeld en hebben deelnemers elkaar geïnspireerd. Met al deze inbreng en inspiratie is de ambitie en koers bepaald voor de nieuwe Agenda Duurzaam Twenterand 2018-2022.