U wilt reclame maken in de gemeente Twenterand. Maar wat voor mogelijkheden zijn er? Of iets wel of niet kan, hangt af van de specifieke situatie en omstandigheden. Dit komt vooral omdat er zowel landelijke als gemeentelijke regels zijn. En omdat de ene regeling heel anders werkt dan de andere.

Landelijke regels

De landelijke regels voor het uiten van reclame staan in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In deze wet staat of u een vergunning nodig hebt voor een bepaalde reclame uiting. Op www.omgevingsloket.nl(externe link) vindt u hierover meer informatie en kunt u een vergunningencheck doen. Dit is voor bedrijven en particulieren. Wilt u reclame maken of een verwijzingsbord plaatsen op een stuk land of huis van iemand anders, dan moet u daarvoor toestemming vragen aan de eigenaar.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)(externe link) staat dat het plakken van posters, het bekladden van objecten en het aanbrengen van graffiti niet mag. Ook mogen er geen reclamevoertuigen in het openbaar worden geplaatst. Verder is in de APV geregeld dat uitstallingen op de weg of in het centrum niet hinderlijk mogen zijn. In de APV is ook het ophangen van spandoeken geregeld. Spandoeken mogen alleen opgehangen worden bij evenementen of reclame voor een maatschappelijk doel (ideële reclame). Dit mag uitsluitend op de daarvoor aangewezen locaties. Spandoeken met commerciële reclame zijn niet toegestaan. In het bestemmingsplan en de staan de gemeentelijke regels. Deze regels gelden als aanvulling op de landelijke regels.

De belangrijkste artikelen in de APV over reclame zijn: 2.10 plaatsen van voorwerpen op een openbare plaats, 2.42 plakken en bekladden en 5.7 parkeren van reclamevoertuigen.

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan zijn de mogelijkheden voor het maken van reclame gekoppeld aan de bestemming van het perceel. Op een perceel met een woonbestemming is alleen een klein bordje met de aanduiding van bijvoorbeeld een beroep aan huis toegestaan. Als er geen relatie is tot het gebruik van het perceel, dan is ook dat verboden. De bestemmingsplannen binnen onze gemeente zijn digitaal beschikbaar. Op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) kunt via uw postcode het bestemmingsplan voor uw perceel opzoeken. Hier kunt u zien wat de mogelijkheden voor het maken van reclame op uw perceel zijn. Staat uw bestemmingsplan hier (nog) niet bij, neem dan contact op met een medewerker van de publieksbalie. Dit kan via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0546) 840 840.

Centrumgebied

In het centrumgebied zijn veel mogelijkheden voor het maken van reclame als een perceel een detailhandelsbestemming heeft. Denk aan borden aan de gevel, uitstallingen, banieren en vlaggen. Sommige van deze reclame uitingen zijn vergunningvrij. Voor andere moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden. 

Bedrijventerrein

Ook op de bedrijventerreinen is veel ruimte voor het maken van reclame. Dat kan voor de handel in volumineuze goederen, maar ook voor andere soorten bedrijven die op het bedrijventerrein zijn gevestigd.

Woongebieden

In een woongebied is het maken van reclame beperkt. Reclame bij een woning is niet toegestaan. Uitzondering daarop is een ‘beroep aan huis’ of ‘horeca’ in een woongebied. Hiervoor zijn wel  mogelijkheden. In alle gevallen geldt dat spandoeken niet zijn toegestaan.

Buitengebied

Ook in het buitengebied is het maken van reclame zeer beperkt. Er moet een relatie zijn tot het gebruik van het  perceel. Agrarische bedrijven mogen wel een bord plaatsen met de aanduiding van hun bedrijf. Maar aanhangers in weilanden met reclame voor bedrijven die ergens anders zijn gevestigd, zijn niet toegestaan.

Waarop kunt u reclame maken in de gemeente Twenterand?

Reclamedisplays

In Twenterand kunt u reclame maken via de 60 reclamedisplays die onderaan de lantaarnpalen hangen. Deze displays zijn verspreid over de kernen. U kunt uw A0-reclameposters laten plaatsen in de displays via www.hoffman.info(externe link). Bovenin de lantaarnpalen kan reclame gemaakt worden met zogeheten lichtbakken. Een lichtbak huren kan via www.npbmedia.nl(externe link).

Arbri’s

Ook in abri’s kunt u reclame maken. Dit kan via www.rbloutdoor.nl(externe link). Op deze website leest u meer informatie over het adverteren in abri’s.

Wildplakborden

De wildplakborden zijn vooral bedoeld voor vrije meningsuiting. Het is niet toegestaan om (commerciële) reclame te maken via die borden.

Voorbeeld wildplakbord, reclamedisplay, lichtbalk