Extreem weer. Daar hebben we steeds vaker last van. Het ene moment is het extreem warm en zit je dagenlang te zweten. Het andere moment komt de regen met bakken uit de lucht. Samen zorgen we ervoor dat we minder last hebben van de gevolgen van extreem weer. Als iedereen een steentje bijdraagt, maken we het met elkaar een stuk aangenamer. Ook in Twenterand komen we in actie. Op deze pagina vind je meer informatie over het beleid en projecten in onze gemeente.

Ondersteuning

Heeft u initiatieven, dan denken wij graag met u mee. Dat kunnen initiatieven zijn op uw eigen grond, maar ook bij u in de wijk. Samen kunnen we een stap zetten in de goede richting. Neem gerust contact met ons op.

Lopende projecten

De volgende maatregelen en concrete projecten worden in de periode 2019-2023 uitgevoerd. Tot nu toe is de meeste aandacht uitgegaan naar wateroverlast. De komende periode gaan we de andere thema’s (hittestress, droogte en licht verhoogde kans op overstromingen) meer aandacht geven.

 • We onderhouden en beheren de bestaande riolering zodat het goed werkt;
 • we voeren verbeteringen uit op basis van risicoberekeningen op wateroverlast en risicogestuurd beheer;
 • we zetten diverse zaken in gang vanuit de Agenda Samen Duurzaam Doen (stresstesten, gesprekken over risico’s, werken aan meer waterbewustzijn, noodzakelijke kleine aanpassingen van de openbare ruimte);
 • we betrekken de provincie Overijssel en Vitens bij aanleg en/of vervanging van riolering in grondwaterbeschermingsgebieden;
 • we hebben inzicht in de ligging van hemelwaterriolering en infiltratievoorzieningen in intrekgebieden, zodat bij calamiteiten duidelijk is welke maatregelen genomen moeten worden;
 • we sporen foutieve aansluitingen bij nieuwe afkoppelprojecten op (vooral ondergronds) en lossen die op.

In onderstaande projecten wordt de hele riolering vervangen, waarbij ook het verharde oppervlak wordt afgekoppeld. De projectenlijst is opgesteld omdat rioolbuizen vervangen moeten worden en om de effecten van heviger piekbuien beter te kunnen opvangen.

 • Vroomshoop Maurits- en Marijkestraat
 • Vriezenveen Westeinde (tussen de kruising met de Aadorpweg/Nieuwe Daarlerveenseweg en het kanaal Almelo-de Haandrik)
 • Vriezenveen Dunantstraat/Begherstraat
 • Westerhaar Hoofdweg thv Sluiskade
 • Vriezenveen, centrum, omgeving gemeentehuis
 • Vroomshoop, tussen Churchillstraat en Linderveld
 • Westerhaar, Hoofdweg
 • Vriezenveen, Julianastraat e.o.
 • Vriezenveen, Het Slot

Beleid

In het beeldende Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Twenterand staat het rioleringsbeleid voor de periode 2019-2023. Op de website over dit plan leest u meer over de activiteiten van de gemeente én wat u zelf kunt doen. Ook vindt u er informatie over de plannen voor de komende jaren en de speerpunten. Centraal staan de drie zorgplichten van de gemeente voor afvalwater, regenwater en grondwater. Bekijk de website van het beeldende rioleringsplan(externe link).

Wat kan jij doen?

Extreme hitte, lange droge periodes en flinke regenbuien komen steeds vaker voor. Kijk wat jij kunt doen om je steentje bij te dragen op www.groenblauwtwente.nl(externe link) en via onderstaande video:

Meer informatie

U kunt ook contact opnemen met Bert de Vries. Dat kan via de email: b.devries@twenterand.nl of telefonisch: (0546) 840 840.