De Rotonde in de Smitstraat in Den Ham scoort op meerdere punten hoog wat betreft duurzaamheid.

Door de afkoppeling van regenwater wordt het risico op riooloverstorten in oppervlakte water voorkomen. Door de aanleg van een gescheiden hemelwaterafvoer in combinatie met de aanleg van wadi’s wordt wateroverlast door stortbuien in de woonomgeving voorkomen. Bijkomend voordeel van de groene inrichting van deze wadi’s, zijn de  positieve effecten van de biodiversiteit op de omgeving.

Bij de keuze van de materialen is rekening gehouden met het aspect circulariteit door zuinig grondstofgebruik. Hiermee is de rotonde groen, klimaatbestendig en circulair voorbeeldproject.

Bekijk dit initiatief op de kaart

Bekijk meer informatie op www.incite-projects.nl

Onderwerpen Partners/samenwerking
Afkoppeling en aparte afvoer van regenwater Schagen infra
Aanleg van Wadi (opvangvoorziening regenwater) Incite
Toepassing duurzaam beton in bestek Netwerk betonketen
Toepassing duurzame betonbuizen (ecoton)  
Toepassing led in straatverlichting