Deze monitor wordt jaarlijks opgesteld en geeft een overzicht van de prestaties van Twenterand op het gebied van de grondstoffeninzameling bij de huishoudens. In deze monitor wordt ook aandacht besteedt aan communicatie & educatie, klantcontact en financiën.