Op 1 januari 2001 fuseerden de gemeenten Den Ham en Vriezenveen tot een nieuwe gemeente Vriezenveen. De gemeente wijzigde op 1 juli 2002 haar naam in Twenterand. 

Twenterand kent een zeer rijke historie en u vindt er een ruim aanbod van monumentale panden. 

Vriezenveen

Op de website van Historisch Museum Vriezenveen vindt u meer informatie over de unieke bezienswaardigheden van de handel en pioniersgeest van de Rusluie, Textielnijverheid en de eeuwenoude dorpsgeschiedenis. In het museum ziet u originele documenten, voorwerpen en een prachtige collectie textielmachines. Het museum wordt beheerd door de Vereniging oud Vriezenveen.  

Den Ham en Vroomshoop

De Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop heeft een vaste tentoonstelling op de eerste verdieping van het Middendorpshuis te Den Ham, waar het streekmuseum is gevestigd. Naast het streekmuseum heeft de vereniging het archiefgebouw De Krulsmid tot zijn beschikking. Daar worden belangrijke historische documenten en voorwerpen bewaard. Het archief is eens per maand, en op aanvraag, open voor de leden. De vereniging geeft elk kwartaal het ledenblad ‘van brink tot brug’ uit. 

Westerhaar-Vriezenveensewijk

Het dorp Westerhaar-Vriezenveensewijk is van oorsprong deels een agrarisch dorp en deels een veendorp. Westerhaar was oorspronkelijk een verzameling losse boerderijen. De boeren maakten gebruik van gepachte grond van het klooster dat in Sibculo stond. Later ontstond door de vervening van de Engbertsdijksvenen de plaats Vriezenveensewijk (1890). Door de grootschalige vervening kwamen arbeiders uit voornamelijk Drenthe en Friesland, waar de vervening aan het eind van de 19de eeuw over zijn hoogtepunt heen raakte, in het dorp wonen. 

Beide plaatsen zijn pas in de loop der tijd aan elkaar gegroeid, mede omdat de Hervormde kerk in 1920 tussen beide dorpen in werd gebouwd. Na meerdere ideeën (eerste initiatief in 1937) voor één nieuwe gezamenlijke plaatsnaam werd op aandringen van de provincie Overijssel in 1962 definitief gekozen voor de optie om beide plaatsnamen aan elkaar te plaatsen met een koppelteken. Westerhaar-Vriezenveensewijk is de langste samengestelde plaatsnaam van Nederland met 28 tekens.

De Pollen

Rond 1800 vestigden zich de eerste bewoners van De Pollen bij de huidige christelijke school. Rond 1785 was al sprake van bewoning op de locatie die later de Nieuwe Hoevenweg is gaan heten. De behuizing was indertijd zeer primitief. Men woonde zelfs in hutten.

Geerdijk

Geerdijk ontstond in de negentiende eeuw toen het veengebied rond Vroomshoop in productie werd genomen. Op een kaart uit 1848 staat de weg 'Geerdijk' al genoemd. De Geerdijk was vroeger onderdeel van een oude doorgaande route van Nieuwebrug langs de noordkant van Den Ham naar Sibculo. 

Bruinehaar

Bruinehaar is geleidelijk ontstaan sinds begin 18e eeuw met in het begin slechts een handvol boerderijen. De inwoners bestonden aanvankelijk van de landbouw, veeteelt en vervening (turfwinning). Rond 1780 krijgt de buurtschap een schooltje, waar ook kinderen uit de omliggende dorpen De Pollen en Kloosterhaar naartoe gaan. De buurtschap groeit en in 1873 krijgt het een groter schoolgebouw, dat tevens dienst gaat doen als kerk. Tegenwoordig is het pand in gebruik als dorpshuis. Bruinehaar is van oorsprong een boerengemeenschap en het naastgelegen dorp Langeveen (gemeente Tubbergen) een veenkolonie. Meer over de historie van Bruinehaar