De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. Deze nieuwe wet die vanaf 1 januari 2024 geldt, voegt 26 oude wetten samen. In de wet staan alle regels voor de fysieke leefomgeving. Daarmee bedoelen we alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt. Met de Omgevingswet kijken we beter naar de kwaliteit van waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Zoals gebouwen, wegen, parken, water, lucht en geluid. Onze omgeving moet veilig en gezond zijn. Maar er moet ook ruimte zijn voor goede ideeën van inwoners en ondernemers.

Twenterand