Bekijk hier het visiedeel (deel A) van de Detailhandelsstructuurvisie Twenterand. Hierin zijn de beleidskaders omtrent detailhandelsontwikkeling in de gemeente Twenterand opgenomen. Ook bevat dit deel de actiepunten om te komen tot uitvoering van de visie.