Gemeentelijk rioleringsplan Twenterand

Storing drukriool: rode lampje brandt

Woningen in het buitengebied zijn meestal aangesloten op de drukriolering. Als een pand aangesloten is op de drukriolering staan er grijze/groene kasten langs de weg, die vaak een rode storingslamp hebben.

U kunt zelf controleren of de rode storingslamp op de schakelkast brandt. Brandt de rode lamp op een schakelkast, staat het deurtje open of is de kast beschadigd, meld dit dan bij ons. U helpt ons door hierbij het nummer en de locatie van het kastje door te geven.

Rioolaansluiting aanvragen

De gemeente Twenterand is verantwoordelijk voor de gemeentelijke hoofdriolering tot de erfscheidingsput. De gebruiker van de rioolaansluiting is verantwoordelijk voor alle riolering richting de hoofdriolering van de gemeente Twenterand inclusief de erfscheidingsput.

Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente. Voor het aanvragen van een rioolaansluiting geeft u onder andere aan ons door:

  • uw contactgegevens
  • de plaats, maten, materiaal en type van uw aansluiting
  • een tekening van de leidingen
  • de reden van de aansluiting

U betaalt de kosten voor aanleg en aansluiting zelf.

Misschien heeft u een rioolaansluiting nodig vanwege een verbouwing. Of door een andere activiteit waar u een vergunning voor heeft. Lees in dat geval eerst de voorschriften van uw vergunning(en) voordat u een rioolaansluiting aanvraagt.

Heeft u een rioolprobleem?

Bij problemen met de rioolwaterafvoer moet u zelf te controleren of de verstopping zich in uw eigen rioolgedeelte bevindt of in het gemeentelijke gedeelte. Dit kunt u controleren door uw erfscheidingsput bloot te leggen (op te graven), te openen en te kijken of de erfscheidingsput vol of leeg is. Staat de erfscheidingsput vol met rioolwater dan is het een gemeentelijk probleem. U kunt dan contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer (0546) 840 840. Wij proberen dan het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Is de erfscheidingsput leeg dan ligt het probleem in uw eigen rioleringsgedeelte en moet u dus zelf het probleem oplossen.

De locatie van de erfscheidingsput bevindt zich meestal dichtbij de erfgrens/perceelsgrens, in uw eigen grond. Mocht u aangesloten op de drukriolering, dan kan de locatie anders zijn.

Geeft u opdracht aan een (gespecialiseerd) ontstoppingsbedrijf voor het zoeken van de erfscheidingsput, ontstoppen en/of inspecteren van uw riolering? Dan kan het handig zijn om een video-opname te laten maken. Ontstoppingsbedrijven zijn meestal goed in staat om met detectie de ligging van uw riolering en de locatie uw erfscheidingsput te bepalen. Dit voorkomt onnodig graafwerk. Hieraan zijn natuurlijk wel kosten verbonden die voor uw rekening komen.

Heeft u op video vastliggen dat het probleem zich in het gemeentelijk gedeelte bevind? U kunt dan zonder verdere werkzaamheden direct de gemeente inschakelen.