Drukriolering is speciaal ontworpen en berekend voor afvoer van huishoudelijk afvalwater (vuilwater) van toilet, wasmachine, douche, wasbak en gootsteen. Drukriolering komt het meest voor in het buitengebied. In stedelijk gebied komt dit maar weinig voor, alleen op die plekken waar geen gemeentelijke vrijvervalriolering dichtbij aanwezig is.

Wanneer ontstaan er problemen met de drukriolering?

pompput met besturingskast

De pompjes 'draaien' normaal gesproken een paar keer per dag. Het vuilwater wordt via kleine persleidingen naar de dichtstbijzijnde kern of vrijvervalriolering gepompt.

Bij een storing aan het drukrioolsysteem (bijvoorbeeld vastlopen van de pomp of spanningsuitval) wordt het afvalwater in de pompput tijdelijk opgevangen (buffering) waardoor er niet snel schade of rioolwateroverlast ontstaat. Maar als er regenwater (van het dak en/of terrein) is aangesloten is de buffer van de pompput vaak niet groot genoeg. De kans dat er rioolwateroverlast ontstaat is dan heel groot met als gevolg dat er schade kan ontstaan.

De storingsdienst kan dit probleem niet verhelpen. Door de klimaatverandering, met intensieve(re) regenbuien, kunnen de gevolgen en het aantal keren dat (riool)wateroverlast of schade voorkomt, groter worden.

Wat kunt u doen om schade te voorkomen

Om schade te voorkomen verzoeken wij u om het regenwater af te koppelen van de huisaansluiting, als deze aangesloten is.

Het regenwater kunt u infiltreren:

 • Op maaiveldniveau
 • In de bodem, eventueel met een infiltratievoorziening en noodoverstort
 • Afvoeren naar een sloot of greppel, wanneer deze beschikbaar is
 • U kunt een vijver aanleggen, eventueel met een overstort op open water
 • U kunt gebruik maken van regentonnen
 • Een buffervoorziening met een bijvoorbeeld een pompje. Hiermee kunt u bijvoorbeeld uw toilet doorspoelen en/of een eigen beregeningssysteem maken

Wie is aansprakelijk bij schade?

drukleiding

De gemeente is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door het aansluiten van regenwater van particulieren op de gemeentelijke drukriolering. Dit is ook niet het geval als deze schade door een storing van de pomp ontstaat. Bij normaal gebruik van de drukriolering ontstaat deze schade niet. Schade ontstaat juist als regenwater op de drukriolering geloosd wordt. Daarom is het niet toegestaan om regenwater op de drukriolering aan te sluiten.

De verzekering verhaalt de schade waarschijnlijk op eigenaren die toch regenwater op de drukriolering aangesloten hebben.

Hoe kunt u bijdragen aan een groener, duurzamer milieu en lagere kosten voor de inzameling van huishoudelijk afvalwater?

 • Door af te koppelen draagt u bij aan het bestrijden van de negatieve klimaateffecten
 • Bij minder stroomverbruik wordt er minder verpompt in de drukriolering
 • De storingsdienst heeft minder storingen af te handelen en dus minder loonkosten
 • Er gaat minder relatief schoon water naar de rioolwaterzuivering. Dus meer capaciteit en minder elektriciteitsverbruik voor het eigenlijke doel van de rioolwaterzuivering
 • Het zoveel mogelijk op de plek houden van regenwater als aanvulling van het grondwater, op een natuurlijke wijze