Afvalwater is alles wat door de afvoer in de gootsteen, doucheputje en toilet gaat. Regen, hagel en sneeuw noemen we hemelwater. Afval- en hemelwater moet worden ingezameld en afgevoerd. Dat gaat via het riool. Het riool is eigenlijk een afvoerbuis voor afval onder de grond.

Waaruit bestaat het riool?

 • Hoofdriool
 • Rioolaansluiting
 • Erfscheidingsputten

De gemeente is verantwoordelijk voor het hoofdriool. Bent u eigenaar van een huis of bedrijf en wilt u afvalwater lozen op het riool? Dan moet u zelf regelen dat u een aansluiting krijgt op het hoofdriool. Voor dit gedeelte bent u verantwoordelijk. En ook voor de erfscheidingsput.

Wie kunnen een rioolaansluiting aanvragen?

Iedere eigenaar of gebruiker van een stuk land, gebouw of huis kan een rioolaansluiting aanvragen. Dit kan ook een projectontwikkelaar, architect of aannemer zijn. Voor een rioolaansluiting kunt u bellen met de gemeente: (0546) 840 840. Of u stuurt een e-mail: info@twenterand.nl.

Wat is daarvoor nodig?

 • Naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager
 • Adres en gegevens kadaster van het stuk land, gebouw of huis (perceel) dat aangesloten moet worden
 • Soort en hoeveelheid van het afvalwater

Wat gebeurt er na de aanvraag?

 1. We gaan zo snel mogelijk bezig met de aanvraag. Als het nodig is, bekijken we ter plekke de situatie. We kijken dan naar:
  - Of aansluiten op het hoofdriool kan
  - De afstand tot het hoofdriool
  - Hoe hoog het pand ligt
  - De te gebruiken materialen
 2.  Als de aansluiting gemaakt kan worden, maken we een tekening. Ook rekenen we voor u uit wat de aanleg ongeveer kost
 3. Via een brief of e-mail krijgt u een overzicht van de kosten en de gestelde voorwaarden voor de aansluiting
 4. Daarna reageert u via een brief of e-mail of u akkoord gaat met de kosten en de gestelde voorwaarden
 5. Als de rioolaansluiting gemaakt is, krijgt de aanvrager een rekening
 6. Als u niet reageert, gaan we er vanuit dat u geen aansluiting wilt

Heb ik een aansluiting op het riool nodig?

Sinds 1 januari 2005 mag u geen ongezuiverd afvalwater lozen in de bodem of op oppervlaktewater. Oppervlaktewater is bijvoorbeeld een beekje, kanaal of zwemvijver. Alle percelen in de bebouwde kom moeten verplicht een rioolaansluiting hebben. Voor het buitengebied geldt een uitzondering. U kunt voor vragen over de aanleg van een rioolaansluiting in het buitengebied bellen met de gemeente. Telefoon (0546) 840 840.

Gemeentelijke drukriolering in het buitengebied

Bijna alle percelen in het buitengebied hebben gemeentelijke drukriolering. Op gemeentelijke drukriolering mag u geen hemel-, dak- of terreinwater aansluiten. De reden daarvoor is het beperkte vermogen van de drukleidingen. Slechts een paar percelen in het buitengebied van Twenterand hebben een eigen voorziening. De eigenaar van het perceel moet ervoor zorgen dat zijn voorziening werkt. Ook moet hij zich aan de regels en de gestelde eisen houden. Zijn er regels voor het aanleggen van een rioolaansluiting? Voor het aanleggen van een rioolaansluiting zijn regels opgesteld. U leest ze in het Bouwbesluit (artikel 6.15 en volgende) en de lozingsbesluiten.

Het riool is verstopt, wat moet u doen?

Als u problemen hebt met het riool, dan moet u uitzoeken of de verstopping in uw eigen deel van het riool zit of in het gemeentelijk deel. U controleert dit door de erfscheidingsput te openen. U kijkt dan of de erfscheidingsput vol staat met (afval)water of leeg is:

 1. Als de erfscheidingsput vol staat met water, dan zit het probleem in het gemeentelijk deel; de huisaansluiting en/of het hoofdriool. De gemeente probeert zo snel mogelijk het probleem op te lossen. U belt daarvoor met het Servicepunt van de gemeente. Telefoon (0546 – 840 840). Buiten de openingstijden van het gemeentehuis kunt u bellen met de storingsdienst. Telefoon (0546) 840 850. U betaalt niets als u de verstopping niet veroorzaakt heeft. Voor eventuele schade kunt u een schadeclaim indienen. Alleen de Riool, versie januari 2020 werkelijke, redelijke kosten worden vergoed. Als de verstopping in gemeentegrond door u veroorzaakt is, dan betaalt u de kosten voor het ontstoppen. Denk bijvoorbeeld aan verkeerd gebruik door vetlozing of het spoelen van maandverband door de wc
 2. Als de erfscheidingsput leeg is, dan zit het probleem in uw eigen gedeelte van het riool. U moet dit zelf oplossen of u kunt daarvoor kunt u een gespecialiseerd bedrijf bellen. De kosten die hiervoor gemaakt (moeten) worden komen voor uw rekening. Op internet leest u meer over bedrijven in de buurt die u kunnen helpen

Waarom mag u geen wegwerpdoekjes door de wc spoelen?

Rioolpompen raken steeds vaker verstopt. Dit komt vooral door:

 • (vochtige) wc doekjes
 • Wegwerp schoonmaakdoekjes
 • Vaatdoek
 • Maandverband en tampons
 • Voorbehoedsmiddelen

De pompen kunnen wc papier en keukenrolpapier makkelijk verwerken. Bij alle andere materialen raakt de pomp verstopt. Het afvoeren van rioolwater wordt dan lastig waardoor problemen ontstaan. Het oplossen is duur en kost tijd. Daarom raden wij u dringend aan alleen wc-papier door de wc te spoelen.

U wilt meer informatie over riool?

Bij de afdeling Leefomgeving van de gemeente Twenterand kunt u meer informatie krijgen over de verstopping van het riool en het oplossen ervan. U kunt de afdeling bereiken via het Servicepunt van de gemeente. Telefoon (0546) 840 840.