Als gewone handelingen moeite gaan kosten kan een hulpmiddel uitkomst brengen. Er zijn veel artikelen te vinden die het dagelijks leven makkelijker maken. In het kader van mobiliteit en vervoer zijn veel voorkomende hulpmiddelen een rolstoel, de rollator en krukken. Wanneer u een hulpmiddel nodig heeft, dan kunt u deze zelf aanschaffen, huren, of lenen. Sommige hulpmiddelen worden vergoed door de zorgverzekering en andere vallen onder de Wmo.

Rolstoel

Wanneer u langer dan zes maanden een rolstoel nodig heeft, kunt u hiervoor een beroep doen op de Wmo. Voor korter dan zes maanden heeft u geen recht op een rolstoel van de gemeente. U kunt dan wel terecht bij de uitleen van een thuiszorgwinkel, bijvoorbeeld Reggeland/sbt: www.reggeland.nl of Welzorg: www.welzorg.nl.

Er zijn verschillende soorten rolstoelen.

  • Handbewogen en/of duwrolstoel
  • Elektrische rolstoel
  • Sportrolstoel
  • Kinderduwwandelwagen

Een rolstoel krijgt u over het algemeen in bruikleen. Ook kunt u kiezen voor een PGB (Persoonsgebonden budget), waarmee u de rolstoel zelf aanschaft. U moet uit het PGB dan ook het onderhoud en eventuele reparaties betalen.

 

Aanpassingen aan de rolstoel

U krijgt meestal een standaard rolstoel, met de noodzakelijke accessoires. Aanpassingen aan de rolstoel die medisch noodzakelijk zijn, worden vergoed door de gemeente. Aanvragen voor aanpassingen aan een bestaande rolstoelvoorziening kunt u via een verkort aanvraagformulier indienen bij het Zorginformatie•punt. Ook voor de aanschaf van een sportrolstoel of andere sportvoorziening kunt u een vergoeding krijgen. Dit is een vast bedrag waaruit de aanschaf, het onderhoud en eventuele reparaties moeten worden betaald.