Bij de Zorginformatiepunten kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn en zorg, opvoeden en opgroeien. Kortom: een loket voor vraagstukken over Wmo, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Loes Twenterand. 

Om verspreiding van het coronavirus te beperken hebben de Zorginformatiepunten tot en met 6 april 2020 al hun activiteiten stilgelegd en de dienstverlening, daar waar noodzakelijk, tot een minimum beperkt. Kijk op www.zorgsaamtwenterand.nl voor de meest actuele stand van zaken.

Ga naar de contactgegevens

Website Zorginformatie●punt: www.zorgsaamtwenterand.nl

Hoe ZorgSaam Twenterand u kan helpen en bereikbaar is tijdens de coronacrisis: