Onze Ambitie voor Twenterand

Logo regionaal energie strategie

Nederland is van plan om minder energie  te gebruiken en over te gaan van het gebruik van fossiele brandstoffen naar steeds meer duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie en dergelijke. Dit wordt ook wel de energietransitie genoemd. Onze ambitie is opgenomen in de Agenda Duurzaam Twenterand 20 procent van het totale energieverbruik in 2020 in Twenterand is afkomstig van hernieuwbare energie. De ambitie voor 2050 is 100 procent, dan is Twenterand energieneutraal.

Bekijk de ambities uit de Agenda Duurzaamheid Twenterand 2018 – 2022.

Samen met inwoners en ondernemers

Duurzaamheid, en dus ook de energietransitie, is per definitie iets dat je samen doet: bedrijven, particulieren, organisaties én overheid. Het begint thuis en ook in bedrijven met energie besparen. Dat kan door de woning of bedrijfspand goed te isoleren, energiezuinige apparaten te gebruiken en minder gas te gebruiken. En door energie op te wekken met zonnepanelen of door een warmtepomp te gebruiken. Maar er is meer nodig: we hebben heel veel duurzame energie nodig om ons doel te bereiken.

Door in de hele regio Twente krachten te bundelen en meer samen te werken kunnen nieuwe duurzame initiatieven worden bedacht, uitgewerkt en gerealiseerd. Dit betekent ook een nieuwe manier van samenwerken tussen de verschillende overheden in de Regionale Energie Strategie Twente.

Waar zien we in Twente mogelijkheden voor het duurzaam opwekken van energie, bijvoorbeeld door windmolens, zonnedaken en zonneparken? En onder welke voorwaarden? En hoe maken we hier in Twente goede afspraken over? Welke duurzame warmtebronnen zijn er in Twente en hoe kunnen we die gebruiken?

Zowel college als gemeenteraad in Twenterand zijn van mening dat inwoners en ondernemers goed en zo vroegtijdig mogelijk hierbij betrokken moeten worden. De raad heeft dat in december vertaald in een opdracht aan het college.

In het RES-proces was voorzien in raads- en inwonersbijeenkomsten om reacties op de Concept RES in de samenleving op te halen. Inmiddels hebben we echter te maken met de gevolgen van het coronavirus in onze samenleving. Het college heeft er dan ook voor gekozen om de ruimte die nu in de planning zit, vanwege de bijzondere periode waar we nu in verkeren, optimaal te gebruiken om onze inwoners en ondernemers te bevragen en te reageren op stellingen. Daarom worden in mei, via een uitgebreide burgerpeiling, alle inwoners en ondernemers gevraagd mee te denken en input te geven.