Voor de meest recente cijfers voor Twenterand maken wij gebruik van de gegevens van de landelijke Klimaatmonitor.

Als u de monitor opent, kunt u de gemeente Twenterand selecteren en de cijfers voor onze gemeente inzien.

Energiegebruik Twenterand

In de tabel of in de afbeelding kunt u het energiegebruik van Twenterand vinden:

Onderwerp 2013 2014 2015 2016 2017
Gebouwde omgeving 1.290 1.096 1.152 1.135 1.130
Verkeer en vervoer 589 574 573 585 587
Industrie, energie, afval en water 367 357 373 ? 431
Landbouw, bosbouw en visserij 81 64 68 37 69
Hernieuwbare warmte 171 99 113 121 133
Zonnestroom: gebruik achter de meter 1 3 4 5 6
Grafiek energiegebruik hoofdsectoren

Hernieuwbare energie in Twenterand

In de tabel of in de afbeelding kunt u de hernieuwbare energie (in procenten) in Twenterand vinden:

Soort 2013 2015 2016 2017 2018
Energie 7,7 6,2 6,5 7,2  
Energie voor vervoer 2,8 2,9 2,2 2,9  
Warmte 12,4 9,5 10,4 10,8  
Elektriciteit 0,8 2,5 3,0 3,5 5,5
Grafiek percentages bekende hernieuwbare energie