Duurzaamheid is belangrijk. Wek energie zoveel mogelijk op via zonnepanelen op daken. Leg geen zonnevelden aan op goede (landbouw)grond. Enkele windmolens zijn mogelijk acceptabel als ze ver van de bebouwde kern, bij elkaar op 1 plek en aansluitend bij windprojecten van buurgemeenten en langs rijkswegen worden geplaatst. En ze mogen geen geluidsoverlast veroorzaken.

Bij het realiseren van duurzame initiatieven moet de gemeente de samenwerking zoeken met inwoners en ondernemers. Dit zijn enkele belangrijke conclusies uit de peiling over duurzame opwekking van energie in Twenterand, die door 634 inwoners en ondernemers is ingevuld. De uitkomsten geven richting aan de manier om de duurzame opwekking van energie in Twenterand uit te voeren.

De uitkomsten van de peiling, het raadsbesluit en de Motie Volgordelijke maatregelen hebben geleid tot een voorstel van het college van burgemeester en wethouders om een bijdrage van 82 Gigawatt Uur aan de Concept RES Twente te leveren. Tot 2030 moet dat behaald worden met zonnepanelen op daken (en parkeerterreinen), 25 ha zonneveld (nu al gerealiseerd) en vier windmolens. In de Concept RES Twente staat welke mogelijkheden gemeenten in Twente hebben om bij te dragen aan het Klimaatakkoord om in 2050 energieneutraal te zijn. Naast de duurzame opwekking van energie staan er ook kansen in om gebouwen en woningen in Twente aardgasvrij en duurzaam te verwarmen.

Bekijk het uitgebreide rapport met de resultaten en overige stukken(externe link)