De gemeenteraad van Twenterand heeft de Agenda Duurzaamheid vastgesteld. Die agenda beschrijft de maatregelen en acties die de gemeente Twenterand de komende jaren gaat uitvoeren om de duurzaamheidsambities te realiseren. Voor wethouder Duurzaamheid Martha van Abbema voelt het raadsbesluit als een flinke steun in de rug: “Duurzaamheid is per definitie iets dat je samen doet. Bedrijven, particulieren en overheid. Vooral dan kunnen we het verschil maken en de gemeenteraad ziet die noodzaak in.”

Logo duurzaam doen

Onder de noemer ‘Duurzaam Doen’ is de gemeente Twenterand vanaf november 2017 in gesprek geweest met verschillende groepen uit de samenleving, zoals inwoners, ondernemers en organisaties. Het belangrijkste doel daarvan was om input op te halen voor een nieuwe Agenda Duurzaamheid. Meer dan 250 mensen hebben in die periode meegedacht en -gepraat. Met enthousiasme zijn ideeën gedeeld en hebben deelnemers elkaar geïnspireerd. Met al deze inbreng en inspiratie is de ambitie en koers bepaald voor de nieuwe Agenda Duurzaam Twenterand 2018-2022.

Ambities

De ambities zijn vastgesteld langs de thema’s energieneutraal, circulaire economie en klimaatadaptatie.

  • Naar een Energieneutraal Twenterand: De ambitie is dat in 2020, 20 procent van het totale energieverbruik in Twenterand afkomstig is van hernieuwbare energie. De ambitie voor 2050 is 100 procent, dan is Twenterand Energieneutraal.
  • Circulaire economie: De gemeente Twenterand wil op weg naar een circulaire economie in 2050. Met als tussendoel om in 2030, 50 procent minder primaire grondstoffen te gebruiken.
  • Klimaatadaptatie: De gemeente Twenterand wil klimaatbestendig zijn in 2050. Binnen de gemeente wordt gewerkt aan een nieuw ‘Gemeentelijk Rioleringsplan’ (GRP) dat eind 2018 klaar is en aansluit bij de landelijk vastgelegde doelstellingen. Namelijk: dat er in 2030 geen overlast meer in de bebouwde omgeving is, in 2040 is het maatschappelijk vastgoed klimaatbestendig en in 2050 kan 2,5 tot 5,5% meer neerslag worden opgevangen.