Duurzaamheid is belangrijk. Wek energie zoveel mogelijk op via zonnepanelen op daken. Leg geen zonnevelden aan op goede (landbouw)grond. Enkele windmolens zijn mogelijk acceptabel als ze ver van de bebouwde kern, bij elkaar op 1 plek en aansluitend bij windprojecten van buurgemeenten en langs rijkswegen worden geplaatst. En ze mogen geen geluidsoverlast veroorzaken. Bij het realiseren van duurzame initiatieven moet de gemeente de samenwerking zoeken met inwoners en ondernemers. Dit zijn enkele belangrijke conclusies uit de peiling over duurzame opwekking van energie in Twenterand, die door 634 inwoners en ondernemers is ingevuld. “Een mooi aantal en belangrijker nog: we krijgen een goed gevoel bij de richting waarin we met elkaar de duurzame opwekking van energie in Twenterand moeten gaan uitvoeren,” aldus wethouder Martha van Abbema.