Sinds een aantal jaar is er ook in Twenterand overlast door de eikenprocessierups. Wat moet u doen bij aantreffen van de eikenprocessierups en wat wordt er aan gedaan om de overlast beperkt te houden.

Spuiten eikenprocessierups

Preventieve bestrijding

De gemeente Twenterand laat op veel plekken de eikenprocessierups preventief bestrijden met het biologische middel XenTari. De bestrijding wordt uitgevoerd op plekken waarvoor een verhoogd risico geldt, zoals centra, rondom scholen, begraafplaatsen en langs fietspaden. Door deze bestrijding wordt voorkomen dat de rupsen zich ontwikkelen. Hiermee wordt dus vooraf overlast voorkomen.

Naast de preventieve bestrijding investeert de gemeente in het vergroten van de biodiversiteit. Dit doen we met name in de gebieden waar we niet preventief bestrijden. Zo zijn er begin 2019 500 nestkastjes voor mezen opgehangen in het buitengebied, verspreid door de gemeente (bekijk de video). De vogels eten de eikenprocessierups. Door de komst van de natuurlijke vijanden hopen we dat we de eikenprocessierups beter beheersbaar kunnen houden. De komende jaren blijven we inzetten op het vergroten van de biodiversiteit.

Nest ontdekt?

Ondervindt u overlast van de eikenprocessierups in gemeentelijke bomen? Dan kunt u via onderstaand formulier een melding doorgeven. Kies in dit formulier voor 'overlast ongedierte' en beschrijf vervolgens zo duidelijk mogelijk de locatie van de boom met eikenprocessierups:

Melding overlast eikenprocessierups

Een medewerker van de gemeente beoordeelt of bestrijding nodig is. Bestrijding gebeurt alleen op plekken waar een verhoogd risico geldt. Dit is op drukke plaatsen (centra, fietspaden) of bij risicoplekken (speelplaatsen, scholen, verzorgingstehuis, begraafplaatsen). Wanneer het nest in een gemeentelijke boom zit en bestrijding nodig is, geven wij uw melding door aan een gespecialiseerd bedrijf die de bestrijding verzorgt. Voor nesten in particulier bomen verzorgen wij geen bestrijding.

Helaas lukt het niet om u door te geven wanneer uw melding is afgehandeld. Dit heeft te maken met het grote aantal nesten verspreid over de hele gemeente. Constateert u rupsen nadat de nesten verwijderd zijn? Dan vragen wij u vriendelijk om nog een keer een melding te doen.

Wij raden ernstig af zelf nesten te verwijderen i.v.m. de mogelijke gezondheidsrisico’s!

Hoe te herkennen

De eikenprocessierups is een rups die leeft van de bladeren van eiken. De naam is afgeleid van het woord processie; de rupsen gaan in processie door de boom op zoek naar voedsel. De nesten waar de rupsen zich overdag in bevinden zijn te herkennen aan de vorm en structuur; de nesten zijn enigszins rond, variërend in grootte tussen een pingpongbal en een voetbal. De structuur van de nesten is dradig, als een spinnenweb. De nesten hangen meestal aan de onderkant van dikke takken, of aan de stam van de boom.

Waardoor ontstaat overlast

De brandharen van de rups vormen een gevaar voor de gezondheid van mensen. De haren zijn 0,2 tot 0,3 millimeter lang. Elke rups heeft er honderdduizenden tot een miljoen van. Het zijn pijlvormige haren, die bij een bedreiging worden afgeschoten. De haren kunnen dan de huid, de ogen en de luchtwegen binnendringen en klachten veroorzaken als huiduitslag, zwellingen, rode ogen en jeuk.

Wij adviseren u om contact met de rupsen te vermijden. Wanneer u toch in aanraking komt met de rupsen of nesten adviseren wij niet te krabben of wrijven, maar de huid en ogen goed uit te spoelen met water. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten vanzelf. Als er ernstige allergische reacties of klachten ontstaan is het verstandig om contact op te nemen met uw huisarts.

Weghalen nesten

In de periode van half mei tot met juli leven de eikenprocessierupsen in groepen bijeen waarbij de overlast door hun brandharen het grootst is. De gemeente laat in deze periode de nesten door een gespecialiseerd bedrijf wegzuigen. Dit gebeurt op plekken waar veel mensen komen die zo in aanraking kunnen komen met de brandharen (speelplaatsen, locaties rondom scholen, centra, begraafplaatsen, drukke fietsroutes). Indien u op uw eigen perceel bomen met eikenprocessierupsen heeft, adviseren wij om de rupsen niet zelf te bestrijden, maar een deskundig bedrijf in te huren.

Mate van overlast moeilijk te voorspellen

In de gemeente Twenterand was de overlast van eikenprocessierups in 2018 groot. Dit werd met name veroorzaakt door het warme weer en de droogte in het voorjaar en de zomer. Inmiddels zijn dit jaar de eerste eikenprocessierupsen al uit hun eitjes gekropen. Het is de verwachting dat er meer eitjes zijn en dat dit gaat leiden tot een grotere uitbraak van eikenprocessierupsen dan vorig jaar. Dit is echter moeilijk te voorspellen omdat de hoeveelheid rupsen sterk afhankelijk is van het weer.

Meer informatie

Op de website van de GGD Twente staat meer informatie over de eikenprocessierups en wat u kunt doen bij klachten: www.ggdtwente.nl

Infographic eikenprocessierups