Ondervindt u overlast van de eikenprocessierups in gemeentelijke bomen? Dan kunt u hier een melding van doen. 

Kies in dit formulier voor 'overlast ongedierte' en beschrijf vervolgens zo duidelijk mogelijk de locatie van de boom met eikenprocessierups.

Melding overlast eikenprocessierups

Werkwijze

Een medewerker van de gemeente beoordeelt of bestrijding nodig is. Bestrijding gebeurt alleen op plekken waar een verhoogd risico geldt. Dit is op drukke plaatsen (centra, fietspaden) of bij risicoplekken (speelplaatsen, scholen, verzorgingstehuis, begraafplaatsen). Wanneer het nest in een gemeentelijke boom zit en bestrijding nodig is, geven wij uw melding door aan een gespecialiseerd bedrijf die de bestrijding verzorgt. Voor nesten in particulier bomen verzorgen wij geen bestrijding.

Helaas lukt het niet om u door te geven wanneer uw melding is afgehandeld. Dit heeft te maken met het grote aantal nesten verspreid over de hele gemeente. Constateert u rupsen nadat de nesten verwijderd zijn? Dan vragen wij u vriendelijk om nog een keer een melding te doen.

Wij raden ernstig af zelf nesten te verwijderen i.v.m. de mogelijke gezondheidsrisico’s!