Zo werkt het Omgevingsloket

In het Omgevingsloket vindt u digitale informatie over de fysieke leefomgeving, hier staan alle regels van het rijk, de waterschappen, de provincie en de gemeente bij elkaar. U kunt hier checken of u uw werkzaamheden mag uitvoeren volgens de Omgevingswet. En of u daarvoor een vergunning nodig hebt, een melding moet doen of informatie moet geven. Ook kunt u de regels bekijken die op een bepaalde locatie gelden. En checken aan welke maatregelen u zich moet houden bij uw werkzaamheden. In Mijn Omgevingsloket vindt u al uw aanvragen en meldingen terug.