• Conceptverzoek in het Omgevingsloket

Conceptverzoek is de fase die voorafgaat aan het formeel aanvragen van de omgevingsvergunning. Conceptverzoek is een verzamelnaam voor alle vormen van omgevingsoverleg, zoals vooroverleg, principeverzoek, beoordelen schetsplan, conceptverzoek, beoordelen conceptvergunningaanvraag of omgevingstafel. Bij een conceptverzoek is het de bedoeling om zoveel mogelijk informatie aan te leveren. 

 • Waar kan ik een conceptverzoek indienen? 

Een conceptverzoek kunt u indienen via het Omgevingsloket(externe link). Burgers loggen in met hun DigiD. Bedrijven en overheden loggen in met eHerkenning. Na het inloggen haalt het Omgevingsloket gegevens die al bekend zijn op uit basisregistraties. U kunt de aanvraag tussentijds opslaan en later verder werken. Ingevulde gegevens worden bewaard in Mijn Omgevingsloket. Er bestaat ook een mogelijkheid om iemand anders te machtigen om de aanvraag voor u te laten doen. De werkwijze hiervoor vindt u op deze pagina van Informatiepunt Leefomgeving.(externe link)

 • Wat moet ik doen? 

  Doorloop dezelfde stappen als bij een vergunningaanvraag of melding. In stap 7 kun je de aanvraag daarna indienen als conceptverzoek.

 • Stap 1: projectgegevens invullen
 • Stap 2: locatie zoeken
 • Stap 3: activiteit kiezen
 • Stap 4: vragen beantwoorden
 • Stap 5: documenten toevoegen
 • Stap 6: gegevens aanvrager invullen
 • Stap 7: verzoek samenstellen en indienen
 •  Kosten?

Aan het in behandeling nemen van een conceptverzoek zijn leges verbonden. Voor het in behandeling nemen van een conceptverzoek worden kosten conform de dan geldende Verordening op de heffing en de invordering van leges in rekening gebracht.

Bestemmingsplan/Principeverzoek

Belangrijke wijziging voor het indienen van een bestemmingsplan


Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de kans groot is dat aangeleverde bestemmingsplannen niet meer tijdig in procedure gebracht kunnen worden.
Tussen het aanleveren van een bestemmingsplan en het in procedure brengen ervan zit namelijk vaak een half jaar. 1 juni 2023 zien wij hierdoor als uiterste datum voor het tijdig aanleveren van een bestemmingsplan. 

Wij doen ons best de bestemmingsplanherzieningsprocedure tijdig te starten (= voor 1 januari 2024 als ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen).
Het risico van niet tijdig starten van de procedure is voor uzelf, ook indien u het plan voor 1 juni aanstaande aanlevert. U kunt aan deze datum geen rechten ontlenen.

Belangrijk! Voor het in behandeling nemen van een aanvraag worden legeskosten in rekening gebracht.
Er is geen mogelijkheid voor teruggaaf van de legeskosten als het plan onverhoopt niet tijdig in procedure kan worden gebracht.

Bent u niet in staat om het formulier via DigiD in te voeren? Maak dan gebruik van het contactformulier om uw aanvraag kenbaar te maken. U wordt daarmee in contact gebracht met de juiste persoon om uw definitieve aanvraag in te dienen.