Conceptverzoek

Conceptverzoek in het Omgevingsloket

Conceptverzoek is de fase die voorafgaat aan het formeel aanvragen van de omgevingsvergunning. Conceptverzoek is een verzamelnaam voor alle vormen van omgevingsoverleg, zoals vooroverleg, principeverzoek, beoordelen schetsplan, conceptverzoek, beoordelen conceptvergunningaanvraag of omgevingstafel. Bij een conceptverzoek is het de bedoeling om zoveel mogelijk informatie aan te leveren. 

Waar kan ik een conceptverzoek indienen? 

Een conceptverzoek kunt u indienen via het Omgevingsloket. Burgers loggen in met hun DigiD. Bedrijven en overheden loggen in met eHerkenning. Na het inloggen haalt het Omgevingsloket gegevens die al bekend zijn op uit basisregistraties. U kunt de aanvraag tussentijds opslaan en later verder werken. Ingevulde gegevens worden bewaard in Mijn Omgevingsloket. Er bestaat ook een mogelijkheid om iemand anders te machtigen om de aanvraag voor u te laten doen. De werkwijze hiervoor vindt u op deze pagina van Informatiepunt Leefomgeving.

Wat moet ik doen? 

Doorloop dezelfde stappen als bij een vergunningaanvraag of melding. In stap 7 kun je de aanvraag daarna indienen als conceptverzoek.

  • Stap 1: projectgegevens invullen
  • Stap 2: locatie zoeken
  • Stap 3: activiteit kiezen
  • Stap 4: vragen beantwoorden
  • Stap 5: documenten toevoegen
  • Stap 6: gegevens aanvrager invullen
  • Stap 7: verzoek samenstellen en indienen

Kosten?

Aan het in behandeling nemen van een conceptverzoek zijn leges verbonden. Voor het in behandeling nemen van een conceptverzoek worden kosten conform de dan geldende Verordening op de heffing en de invordering van leges in rekening gebracht.