Het zoveel mogelijk benutten van de eigen kracht en kracht van de samenleving is een uitgangspunt in het sociaal domein. Hierbij wordt het sociale netwerk van onze inwoners zoveel mogelijk benut en is de ondersteuning die nodig is zo laagdrempelig en dichtbij waar mogelijk.

In aanvulling op de eigen kracht en het sociaal netwerk van inwoners is er binnen de gemeente Twenterand een vrij toegankelijk ondersteuningsaanbod. Dit zijn voorzieningen waar onze inwoners rechtstreeks naartoe kunnen. Een deel van deze vrij toegankelijke voorzieningen zijn bekend, maar wellicht is een deel ook nog onbekend, vandaar dat wij deze placemat hebben gemaakt. De placemat kan worden gebruikt bij het zoeken naar een voorliggend alternatief.

Mochten er nog vrij toegankelijke voorzieningen worden gemist dan horen wij dat graag. Mail naar transformatie@twenterand.nl 

Placemat vrij toegankelijk ondersteuningsaanbod Twenterand:

Financiën

Dagbesteding en participatie

Maatschappelijke participatie en vrijetijdsbesteding

Algemeen

Jeugd specifiek

Sociaal netwerk

Algemeen

Jeugd specifiek

Geestelijke gezondheid

Algemeen

Jeugd specifiek

Veiligheid en justitie

Bij hulpvragen op meerdere leefgebieden

Huiselijke relaties

Algemeen

Jeugd specifiek

Lichamelijke gezondheid

Algemeen

Jeugd specifiek

Bovenstaande informatie staat in één oogopslag in onderstaande afbeelding:

Placemet