De gemeente Twenterand vindt het belangrijk dat alle inwoners kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. Voor sommige inwoners is dit om financiële redenen lastig.

Aanvraag meedoenregeling

Bent u niet in staat om het formulier via DigiD in te voeren? Stuur dan een mail naar info@twenterand.nl om uw aanvraag kenbaar te maken. U wordt daarmee in contact gebracht met de juiste persoon om uw definitieve aanvraag in te dienen.

Toelichting bij de aanvraag Meedoenregeling

De gemeente Twenterand vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen met maatschappelijke activiteiten. Wanneer u een laag inkomen heeft, kunt u een vergoeding krijgen vanuit de Meedoenregeling. Dit geldt wanneer uw inkomen niet meer dan 110% van het voor u geldende bijstandsniveau is.

Per jaar is de vergoeding € 100,00 per persoon. Dit bedrag wordt in één keer uitbetaald.

Binnen een gezin hoeft maar één keer de Meedoenregeling aangevraagd te worden.

Inkomensgrens

Inwoners met een inkomen tot 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm komen in aanmerking voor de Meedoenregeling. Wat voor u het geldende bijstandsniveau is, kunt u in onderstaande tabel nakijken.

Bijstandsnormen per 1 januari 2024

Huishouden**Inkomensgrens* voor personen vanaf 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijdInkomensgrens voor personen vanaf AOW gerechtigde leeftijd
Eénpersoonshuishouden€ 1.341,60€ 1.489.92
Tweepersoonshuishouden€    958,29€    1.009,64
Driepersoonshuishouden€    830,51€    875,02
Vierpersoonshuishouden€    766,63€    807,71

*Alle bedragen zijn berekend op 110% van de geldende bijstandsnorm, per persoon, per maand, exclusief vakantietoeslag.

**Inwonende kinderen jonger dan 27 jaar worden niet bij het huishouden meegeteld. Inwonende kinderen van 27 jaar of ouder die aanspraak kunnen maken op studiefinanciering, een tegemoetkoming scholieren (Wtos) of die een BBL opleiding volgen worden ook niet bij het huishouden meegeteld.

Woont u in een instelling dan is de bijstandsnorm € 426,08 per maand. De inkomensgrens is dan € 468,69.

De bijstandsnorm voor gehuwden of samenwonenden van 21 jaar tot de AOW-leeftijd is € 1.742,34 per maand, exclusief vakantietoeslag. Voor hen samen is de inkomensgrens: € 1.916,57.

De bijstandsnorm voor gehuwden of samenwonenden van AOW-leeftijd of waarvan één van de partners 65 jaar is, is € 1.835,70 per maand, exclusief vakantietoeslag. Voor hen samen is de

inkomensgrens: € 2.019,27.

Welke activiteiten komen onder andere voor vergoeding in aanmerking?

U kunt vergoeding krijgen voor activiteiten met een sportief, cultureel, sociaal-cultureel en/of educatief karakter die bijdragen aan maatschappelijke deelname. Hieronder staan een aantal voorbeelden. Dit is geen complete lijst.

 1. lidmaatschap en contributies sportclub;
 2. sportattributen / schoolreisje / werkweek / excursies;
 3. lidmaatschap (ouderen)vereniging;
 4. kerktelefoonabonnement;
 5. lidmaatschap bibliotheek;
 6. kosten van muzieklessen bij de muziekschool;
 7. muziekinstrument en/of toebehoren
 8. fitnesskosten;
 9. entree dierentuinen / musea / pretparken / speelparken;
 10. theater-, filmbezoek;
 11. kosten cursussen;
 12. danslessen;
 13. zwemabonnement, 10-badenkaarten;
 14. een Nederlandse identiteitskaart.

Activiteiten die betaald zijn kunt u tot 1 april van het jaar erna aanvragen.