Afbeelding participatiescan

Wat is participatie?

Alles wat we doen heeft invloed op anderen. Zoals het bouwen van een woning of het organiseren van een dorpsfeest. Daarom is het belangrijk dat u mensen om u heen er op tijd bij betrekt. Dat betrekken van de omgeving noemen we participatie.

Waarom een participatiescan?

Mensen willen vooral betrokken worden bij initiatieven die hen direct raken. Zoals een centrum van het dorp dat wordt opgeknapt. Per initiatief verschilt de impact op de omgeving. Om die reden is een hulpmiddel ontwikkelt dat de impact van een initiatief meet. De zogeheten participatiescan. Mensen die een (omgevings)initiatief starten, doorlopen de scan waarna een stappenplan voor een participatieaanpak volgt. De participatieaanpak die u met hulp van het stappenplan opstelt, helpt om mensen om u heen op een passende manier bij het initiatief te betrekken.

Wilt u weten welke participatieroute past bij uw initiatief? Doe dan de participatiescan.

Doe de scan