Omgevingswet

De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. Deze nieuwe wet die vanaf 1 januari 2024 geldt, voegt 26 oude wetten samen. In de wet staan alle regels voor de fysieke leefomgeving. Daarmee bedoelen we alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt. Met de Omgevingswet kijken we beter naar de kwaliteit van waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Zoals gebouwen, wegen, parken, water, lucht en geluid. Onze omgeving moet veilig en gezond zijn. Maar er moet ook ruimte zijn voor goede ideeën van inwoners en ondernemers.

Wanneer krijgt u met de Omgevingswet te maken?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u

 • plannen heeft om uw huis te verbouwen of nieuwe dakkapel wilt plaatsen.
 • een evenement wilt organiseren.
 • een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand.
 • Een boom wilt kappen.

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten.
De nieuwe Omgevingswet biedt mogelijkheden om uw mening daarover te geven.

Wat verandert er?

 • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven. In dit loket staan vanaf 1 januari alle regels van het rijk, de waterschappen, de provincie en de gemeente bij elkaar.
 • Alle bestemmingsplannen samen zijn per 1 januari 2024 samengevoegd tot één omgevingsplan. Deze is digitaal te vinden op het Omgevingsloket. Een omgevingsplan geldt niet alleen voor informatie over de bestemming van een plek. Maar ook voor regels voor geluid, bodem – en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid. Zeker in de beginperiode zal het omgevingsplan niet veel afwijken van het bestemmingsplan en de milieuregels die u gewend bent.
 • De Omgevingswet zorgt ervoor dat wij sneller een beslissing kunnen nemen op uw vergunningaanvragen, maximaal 8 weken. U kunt na onze beslissing bezwaar maken of in beroep gaan. Is uw aanvraag ingewikkeld? Dan mogen we langer over onze beslissing doen. Dit noemen we een uitgebreide procedure.

De Omgevingswet knipt de bouwvergunning op in 2 delen: een ruimtelijke en een technische vergunning.

 • De ruimtelijke vergunning gaat over de vraag of u op een bepaalde plek mag bouwen. Dat is vastgelegd in het gemeentelijke omgevingsplan. De technische vergunning gaat over de vraag of uw bouwwerk voldoet aan de technische regels en kwaliteitseisen.                                                                                                                                     
 • Vanaf 1 januari hoeft u niet langer voor alle bouwwerken een technische vergunning aan te vragen. Voor bijvoorbeeld een woonhuis, fietsbrug of eenvoudig bedrijfspand hoeft u alleen een bouwmelding bij de gemeente te maken. Wel moet u bij deze bouwwerken een kwaliteitsborger inschakelen. Ze vallen namelijk onder de zogenoemde gevolgklasse 1. De kwaliteitsborger zorgt dan voor de controle van deze bouwwerken.

Let op: voor bijvoorbeeld een woonhuis, fietsbrug of eenvoudig bedrijfspand heeft u altijd een ruimtelijke vergunning (omgevingsplanactiviteit) nodig. 

Meedenken en meedoen

Het is belangrijk dat, vóórdat u een aanvraag doet, u ook de inwoners die dichtbij wonen informeert. Of om hun mening vraagt, soms moet dat zelfs. Mensen willen betrokken worden bij initiatieven die hen direct raken. Denk bijvoorbeeld aan;

 • Het opknappen van een centrum in het dorp
 • Bouw van meerdere woningen in uw straat
 • Aanleg van een zonnepark

We noemen dat participatie. Dat kan mogelijk bezwaren in een latere fase voorkomen. Wilt u meer weten over de participatiescan? Klik dan hier Participatiescan Twenterand | Twenterand

Vergunning ingediend voor 1 januari 2024?

 • Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de nieuwe Omgevingswet? Als wij u al een vergunning hebben verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen.
 • Moeten wij de aanvraag nog behandelen?
  Dan gebeurt dat in principe volgens de oude wet. U moet dan wel zorgen dat alle benodigde stukken op tijd (al dan niet op nader verzoek van ons) zijn aangeleverd. Had u al plannen waarvoor een bestemmingsplan gewijzigd moet worden en heeft u deze plannen nog niet volledig bij de gemeente ingediend? Neem dan contact op met ons. Uw plannen zullen dan aan de nieuwe regels moeten voldoen.

De wet is nieuw voor u, maar ook voor ons!

Niet alleen voor u, maar ook voor ons zal het wennen zijn om met deze nieuwe wet te werken. Zeker in het begin zal het ons meer tijd kosten om goed uit te zoeken welke regels er precies allemaal gelden voor een plan dat u bij ons heeft ingediend. Het uitgangspunt is dat met de Omgevingswet de overheid snel beslist over vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet: een besluit binnen 8 weken, al kan die wel worden verlengd. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Uiteraard mag u van ons verwachten dat wij ons uiterste best doen om uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen!

Vanaf 1 januari 2024 gaat ook de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in

De Wkb is onderdeel van de Omgevingswet. Als u eigenaar bent van een woning moet u misschien voor u gaat verbouwen een kwaliteitsborger inhuren. Dat is een onafhankelijke controleur.  Uw aannemer of architect kan u hierbij helpen. De kwaliteitsborger kijkt mee of het gebouw aan de technische regels en de eisen voor kwaliteit voldoet. Met de Wkb zorgen we ervoor dat we betere en veiligere gebouwen bouwen. Ook is er meer controle tijdens de bouw. Dit scheelt tijd, voorkomt fouten en geeft u als opdrachtgever meer bescherming tegen fouten of het pas later vaststellen dat een onderdeel niet aan de eisen voldoet. 

Meer informatie over de Wkb vindt u op deze pagina; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen | Twenterand

Doe de participatiescan!

Het is belangrijk dat u bij dit soort plannen ook de inwoners die dichtbij wonen informeert. Of om hun mening vraagt. Soms moet dat zelfs. Dat is bij grote veranderingen. Mensen willen betrokken worden bij initiatieven die hen direct raken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het opknappen van een centrum in het dorp
 • Bouw van meerdere woningen in uw straat
 • Aanleg van een zonnepark

Per initiatief verschilt de impact op de omgeving. Om die reden is een hulpmiddel ontwikkelt dat de impact van een initiatief meet. De zogeheten participatiescan. Wilt u meer weten over de participatiescan? Klik dan hier.