De Omgevingswet is een nieuwe wet die vanaf 1 januari 2024 voor heel Nederland geldt. Hierin staan alle regels voor de fysieke leefomgeving. Daarmee bedoelen we alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt. Met de Omgevingswet kijken we beter naar de kwaliteit van waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Zoals gebouwen, wegen, parken, water, lucht en geluid. Onze omgeving moet veilig en gezond zijn. Maar er moet ook ruimte zijn voor goede ideeën van inwoners en ondernemers.

Wanneer heeft u met de Omgevingswet te maken?

U heeft met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u:

 • Uw huis wilt verbouwen
 • In uw huis een bedrijf wilt starten
 • Een boom wilt kappen
 • Als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand

Wat verandert er voor u

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor u:

 • Het Omgevingsloket(externe link) is het nieuwe loket waar u per 1 januari 2024 online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven. 
 • Alle bestemmingsplannen samen zijn per 1 januari 2024 samengevoegd tot één omgevingsplan. Deze is digitaal te vinden op het Omgevingsloket.(externe link) Een omgevingsplan geldt niet alleen voor informatie over de bestemming van een plek. Maar ook voor regels voor geluid, bodem – en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid. Zeker in de beginperiode zal het omgevingsplan niet veel afwijken van het bestemmingsplan en de milieuregels die u gewend bent.
 • Het is belangrijk dat, vóórdat u een aanvraag doet, u overlegt met buurtgenoten hoe zij tegen uw plannen aan kijken. We noemen dat participatie. Dat kan mogelijk bezwaren in een latere fase voorkomen. Wilt u meer weten over de participatiescan? Klik dan hier.

Informatie Omgevingswet op de website van de Rijksoverheid(externe link)

Vanaf 1 januari 2024 gaat ook de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in

De Wkb is onderdeel van de Omgevingswet. Als u eigenaar bent van een woning moet u misschien voor u gaat verbouwen een kwaliteitsborger inhuren. De kwaliteitsborger kijkt mee of het gebouw aan de technische regels en de eisen voor kwaliteit voldoet. Met de Wkb zorgen we ervoor dat we betere en veiligere gebouwen bouwen. Wilt u meer weten over de Wkb? Klik dan hier

Vergunningaanvragen tot 1 januari 2024

Als wij u voor 1 januari 2024 al een vergunning hebben verleend, dan blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Heeft u uw vergunningaanvraag voor 1 januari 2024 ingediend en moeten wij deze nog behandelen, dan gebeurt dat volgens de oude regels.

Heeft u nu al plannen waarvoor het bestemmingsplan gewijzigd moet worden en u heeft de plannen nog niet compleet bij de gemeente ingediend? Neem dan contact met ons op. Uw plannen zullen dan aan de nieuwe regels moeten voldoen.

Doe de participatiescan!

Het is belangrijk dat u bij dit soort plannen ook de inwoners die dichtbij wonen informeert. Of om hun mening vraagt. Soms moet dat zelfs. Dat is bij grote veranderingen. Mensen willen betrokken worden bij initiatieven die hen direct raken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het opknappen van een centrum in het dorp
 • Bouw van meerdere woningen in uw straat
 • Aanleg van een zonnepark

Per initiatief verschilt de impact op de omgeving. Om die reden is een hulpmiddel ontwikkelt dat de impact van een initiatief meet. De zogeheten participatiescan. Wilt u meer weten over de participatiescan? Klik dan hier.

De wet is nieuw voor u, maar ook voor ons!

Niet alleen voor u, maar ook voor ons zal het wennen zijn om met deze nieuwe wet te werken. Zeker in het begin zal het ons meer tijd kosten om goed uit te zoeken welke regels er precies allemaal gelden voor een plan dat u bij ons heeft ingediend. Het uitgangspunt is dat met de Omgevingswet de overheid snel beslist over vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet: een besluit binnen 8 weken, al kan die wel worden verlengd. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Uiteraard mag u van ons verwachten dat wij ons uiterste best doen om uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen!

Veelgestelde vragen

Waarom is de Omgevingswet nodig?

We hebben veel wetten voor onze leefomgeving. Met onze leefomgeving bedoelen we alles wat u buiten, ziet, hoort of ruikt. Zoals gebouwen, wegen, parken, water, lucht en geluid. Al die verschillende regels en wetten zijn vaak moeilijk, spreken elkaar soms tegen en de begrippen betekenen niet altijd hetzelfde. Daarom maakt de overheid van al die wetten en regelingen 1 wet: de Omgevingswet.

De Omgevingswet biedt meer ruimte voor nieuwe ideeën en plannen

Het is belangrijk dat u bij dit soort plannen de inwoners die dichtbij wonen informeert. Of om hun mening vraagt. Soms moet dat zelfs. Dat is bij grote veranderingen. Mensen willen betrokken worden bij initiatieven die hen direct raken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het opknappen van een centrum in het dorp
 • Bouw van meerdere woningen in uw straat
 • Aanleg van een zonnepark

Per initiatief verschilt de impact op de omgeving. Om die reden is een hulpmiddel ontwikkelt dat de impact van een initiatief meet. De zogeheten participatiescan. Wilt u meer weten over de participatiescan? Klik dan hier.

Heeft de Omgevingswet ook nadelen?

Alle losse wetten en regels vallen straks onder 1 nieuwe wet. Dat is nieuw. Inwoners, ondernemers en overheid gaan ook anders met elkaar samenwerken. Dat zal in het begin wennen zijn. Dat duurt even en kan ook wel eens fout gaan. We gaan ervan uit dat we op termijn met de Omgevingswet betere en snellere besluitvorming hebben en dat we plannen sneller kunnen uitvoeren.

Vanaf wanneer geldt de Omgevingswet?

De Omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2024. Als gemeente bereiden wij hier ons op voor. Dit betekent niet dat we op deze datum volledig klaar zijn. Ook na deze datum blijven we ons inzetten om onze dienstverlening in het kader van de Omgevingswet te verbeteren en ontwikkelen.

Waar vind ik meer informatie over de Omgevingswet?

Informatie voor inwoners

Wat betekent dit voor mij als inwoner?

U kunt op verschillende manieren te maken krijgen met de Omgevingswet.

U wilt iets veranderen aan uw omgeving

Bijvoorbeeld als u iets wilt (ver)bouwen aan uw huis of tuin. U ben dan initiatiefnemer. U moet dan uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Daarvoor kunt u vanaf 1 januari 2024 het nieuwe Omgevingsloket gebruiken. In het nieuwe Omgevingsloket ziet u welke regels voor uw gebied en werkzaamheden gelden en hoe u mensen bij uw plan kunt betrekken.

Iemand anders wil iets veranderen aan uw omgeving

Bijvoorbeeld de gemeente, uw buren of andere mensen of organisaties. U bent dan misschien belanghebbende. In veel gevallen kunt u dan meepraten en meedenken over plannen in uw omgeving. Dit noemen we participatie. De Omgevingswet zorgt ervoor dat deze mensen of organisaties u actiever en eerder betrekken bij de plannen.

Vanaf 1 januari 2024 gaat ook de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in

De Wkb is onderdeel van de Omgevingswet. Als u eigenaar bent van een woning moet u misschien voor u gaat verbouwen een kwaliteitsborger inhuren. De kwaliteitsborger kijkt mee of het gebouw aan de technische regels en de eisen voor kwaliteit voldoet. Met de Wkb zorgen we ervoor dat we betere en veiligere gebouwen bouwen. Wilt u meer weten over de Wkb? Klik dan hier

Als u al een vergunning heeft raakt u die niet kwijt

De Omgevingswet geldt alleen voor vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2024. Vraagt u dit jaar nog een vergunning aan om iets te doen? Dan raakt u die niet kwijt als de Omgevingswet ingaat.

Hoe blijf ik op de hoogte van nieuwe plannen en ideeën?

U kunt zich aanmelden voor de e-mailservice op overheid.nl(externe link). U krijgt dan informatie over uw omgeving per mail. Denk aan vergunningen, plannen en nieuwe regels.

Hoe gaat het met de vergunningaanvragen tot 1 januari 2024?

Als wij u voor 1 januari 2024 al een vergunning geven, dan blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moeten wij uw aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat volgens de oude regels. U moet er dan wel voor zorgen dat u alle nodige stukken op tijd inlevert.

Heeft u plannen waarvoor het bestemmingsplan gewijzigd moet worden en u heeft de plannen nog niet compleet bij de gemeente ingediend, neem dan contact met ons op, want dan zullen uw plannen aan de nieuwe regels moeten voldoen.

Informatie voor bedrijven en ondernemers

Heeft de Omgevingswet gevolgen voor mijn bedrijfsvoering?

Als u niets aan uw bedrijfsvoering verandert, hoeft u niks te doen. Gaat u wel iets veranderen? Dan moet u controleren of u een vergunning nodig heeft en of er milieuregels gelden. Vanaf 1 januari 2024 vindt u de milieuregels in het nieuwe Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) of in het Omgevingsplan van de gemeente. Controleer de regels in beide besluiten, hier kunnen verschillen in zitten.

De omgevingsvergunning voor een inrichting verandert automatisch

Dit wordt een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit. Hier hoeft u niets voor te doen. Oude meldingen vanuit het Activiteitenbesluit blijven gelden. Moet uw bedrijf voor de Omgevingswet voldoen aan de milieuregels van het Activiteitenbesluit? Dan moet u zich vanaf 1 januari 2024 houden aan de regels in het Bal. Deze zijn voor het grootste gedeelte hetzelfde.

Voor een aantal bedrijven geldt het Bal niet

Bijvoorbeeld de detailhandel en de horeca. Deze bedrijven vinden de milieuregels terug in ons Omgevingsplan. Deze regels zijn voor het grootste gedeelte hetzelfde als de milieuregels die nu gelden in het Activiteitenbesluit.

Wat verandert er als ik een vergunning wil aanvragen voor mijn bedrijf?

Wilt u ontwikkelen of bouwen? In het Omgevingsplan vindt u wat kan en mag in het gebied waar u wilt bouwen en ontwikkelen. Een vergunning aanvragen of melding doen kan vanaf 1 januari in het nieuwe Omgevingsloket. De Omgevingswet moedigt u aan om mensen of organisaties in uw omgeving bij uw bouw- of ontwikkelplannen te betrekken. In sommige gevallen bent u dat zelfs verplicht.

Waar kan ik terecht met vragen?

Als ondernemer kunt u op verschillende plekken terecht met uw vragen:

 • Het Omgevingsloket
  • In het nieuwe Omgevingsloket ziet u welke regels gelden voor het gebied waar u uw bouw- of ontwikkelplannen wilt uitvoeren. Hier vindt u ook welke regels gelden voor de werkzaamheden die bij uw plannen horen en hoe u mensen bij uw plan kunt betrekken.
 • IPLO
  • Informatiepunt Leefomgeving Het IPLO ondersteund overheden, maatschappelijke organisatie en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet.
 • Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel
  • Hier vindt u algemene informatie over de wet- en regelgeving van de Rijksoverheid.

Informatie over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Vanaf 1 januari 2024 gaat naast de Omgevingswet ook de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Het doel van de Wkb is een verbetering van de bouwkwaliteit. Ook is er meer controle tijdens de bouw. Dit betekent dat u als initiatiefnemer voordat u gaat (ver)bouwen na moet gaan of uw bouwwerk onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket. Als uw bouwwerk onder de Wkb valt, moet u een kwaliteitsborger inschakelen. Dat is een onafhankelijke controleur. Uw aannemer of architect kan u hierbij helpen. De kwaliteitsborger kijkt mee van het plan tot het eind van de bouw en controleert alle technische regels en kwaliteitseisen. Dit scheelt tijd, voorkomt fouten en geeft u als opdrachtgever meer bescherming tegen fouten of het pas later vaststellen dat een onderdeel niet aan de eisen voldoet.

Wat verandert er?

De Omgevingswet knipt de bouwvergunning op in 2 delen: een ruimtelijke en een technische vergunning.

De ruimtelijke vergunning gaat over de vraag of u op een bepaalde plek mag bouwen. Dat is vastgelegd in het gemeentelijke omgevingsplan. De technische vergunning gaat over de vraag of uw bouwwerk voldoet aan de technische regels en kwaliteitseisen.

Vanaf 1 januari hoeft u niet langer voor alle bouwwerken een technische vergunning aan te vragen. Voor bijvoorbeeld een woonhuis, fietsbrug of eenvoudig bedrijfspand hoeft u alleen een bouwmelding bij de gemeente te maken. Wel moet u bij deze bouwwerken een kwaliteitsborger inschakelen. Ze vallen namelijk onder de zogenoemde gevolgklasse 1. De kwaliteitsborger zorgt dan voor de controle van deze bouwwerken.

Let op: voor bijvoorbeeld een woonhuis, fietsbrug of eenvoudig bedrijfspand heeft u altijd een ruimtelijke vergunning (omgevingsplanactiviteit) nodig.