Als u hulp nodig heeft bij het aanbrengen van structuur, regelen van dagelijkse zaken, plannen van activiteiten of bij praktische zaken, kan de gemeente u soms begeleiden. Bijvoorbeeld als u een verstandelijke beperking heeft, een psychische aandoening of als uw geheugen achteruitgaat. Dagbesteding kunt u zelf regelen. Komt u er zelf niet uit, dan kunt u voor hulp terecht bij de gemeente.

Vormen van begeleiding

  • In de thuissituatie: structuur aanbrengen, dagelijkse zaken regelen, activiteiten plannen en praktische zaken. Soms is er tijdelijk ondersteuning nodig waarbij iemand u zaken uitlegt en aanleert en u het daarna zelf kan
  • Structuur in de vorm van dagbesteding (begeleiding in een groep). Ook vervoer naar dagbesteding kan hieronder vallen
  • Andere mogelijkheden van ondersteuning, zoals vrijwilligers of instanties als een administratiekantoor

Dagbesteding regelen

Aan sommige vormen van dagbesteding kan iedereen meedoen, zoals activiteiten in de buurt of vrijwilligerswerk. Een overzicht van mogelijkheden vindt u op de pagina van Welzijnsactiviteiten. Voor dagbesteding onder toezicht van professionele hulpverleners is meestal een indicatie nodig. Deze wordt vastgelegd een beschikking. Een beschikking regelt u via de gemeente.

Dagbesteding via de gemeente vanuit de Wmo

De gemeente is vanuit de Wmo verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen die praktische en sociale hulp nodig hebben in het dagelijks leven. Dagbesteding maakt daar onderdeel van uit. Dagbesteding wordt ook wel groepsbegeleiding genoemd.

Zoekt u een geschikte dagbesteding, dan kunt u contact opnemen met de gemeente om een Wmo-melding te doen. Dan zal de Wmo-consulent met u bespreken wat voor u een goede oplossing is. Bijvoorbeeld meedoen aan dagactiviteiten, naar de dagopvang, werken op een zorgboerderij of arbeidsmatige dagbesteding.

Meldformulier Wmo