Wanneer u vanwege beperkingen door uw ziekte of handicap niet goed uit de voeten kunt in uw woning, kunt u een vergoeding aanvragen om uw huis te laten aanpassen.

Wat is er mogelijk?

  • een woningaanpassing
  • een ‘losse’ woonvoorziening (bijvoorbeeld een douchestoel of een tillift)
  • een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten

Woningaanpassing

Soms is een simpele aanpassing voldoende (bijvoorbeeld een douchezitje aan de wand of een beugel bij het toilet). Het kan ook gaan om grotere aanpassingen, zoals een aanbouw aan de woning of het aanpassen van de keuken of de badkamer. Het verhuizen naar een geschikte andere woning kan soms ook een oplossing bieden. U kunt dan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten en het herinrichten van de nieuwe woning. Voor een woningaanpassing betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

’Losse’ woonvoorzieningen

Vaak is een ingrijpende verbouwing niet nodig. Dan is een 'losse' woonvoorziening voldoende, bijvoorbeeld een douchestoel of een tillift. Deze woonvoorzieningen krijgt u in bruikleen of in eigendom. Dit hangt af van de kostprijs. Kosten voorzieningen minder dan 250 euro, dan krijgt u ze in eigendom. Daarboven krijgt u ze in bruikleen. Verhoogde toiletpotten zijn algemeen gebruikelijk en worden daarom niet uit de Wmo verstrekt.

Verhuizing

Wanneer u wilt verhuizen naar een andere woning, omdat u door uw ziekte of handicap niet meer goed in uw huis kunt wonen, dan kunt u een tegemoetkoming krijgen in de kosten van verhuizen en het inrichten van de nieuwe woning. U krijgt in dat geval € 1.100,00. Er moet dan wel sprake zijn van een medische noodzaak voor de verhuizing. De Wmo consulent of een arts bepaalt dat.

Is er sprake van een medische noodzaak voor verhuizing, dan stelt de gemeente de Woningstichting hiervan op de hoogte. Van de Woningstichting krijgt u dan medische urgentiepunten toegekend. Met deze medische urgentiepunten kunt u sneller in aanmerking komen voor een woning.

Let op: Houdt u er rekening mee dat u de tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten moet aanvragen vóórdat u bent verhuisd. Als u al bent verhuisd en u vraagt het dan pas aan, krijgt u in principe geen vergoeding.