De Rekenkamer doet zelfstandig onderzoek en rapporteert daarover aan de gemeenteraad. Het accent ligt daarbij op leren en verbeteren. Met haar onderzoeken wil de Rekenkamer dus niet alleen laten zien wat er goed of eventueel fout is gegaan.