De Rekenkamer doet zelfstandig onderzoek en rapporteert daarover aan de gemeenteraad. Het accent ligt daarbij op leren en verbeteren. Met haar onderzoeken wil de Rekenkamer dus niet alleen laten zien wat er goed of eventueel fout is gegaan.

Zij geeft vooral adviezen hoe de gemeente doeltreffender, doelmatiger en/of rechtmatiger kan werken. Het is de bedoeling dat de Rekenkamer jaarlijks één onderzoek uitvoert voor elke deelnemende gemeente.

De rapporten kunt u opvragen bij de griffie.