Door de Rekenkamer West-Twente zijn verschillende rapporten opgesteld:

  • Duurzaam Twenterand
  • Verbonden partijen Rova en Twence
  • Beleidsgestuurde contractfinanciering
  • Samenwerking gemeente - gemeenschap
  • Grondbeleid Twenterand

U kunt deze rapporten inzien of opvragen. Neem hiervoor contact op met griffie@twenterand.nl.