Het Nederlandse stroomnet is vol. Dat heeft grote gevolgen voor de economie. Op veel plekken kunnen de komende jaren geen nieuwe bedrijven worden aangesloten. Dat probleem dreigt ook in onze gemeente. Daarom werkt Twenterand samen met ondernemers aan slimme oplossingen, zoals de Energiehub Twenterand. Voor die slimme oplossing kregen de samenwerkende partijen ruim anderhalve ton subsidie van de Twente Board.

Om de problemen met ons overvolle stroomnet het hoofd te kunnen bieden, kiest de gemeente vol voor de samenwerking met betrokken partners. Samen met ontwikkelaar Hydronex, Fieten Olie en H2Hub Twente wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een energiehub bij bedrijventerrein Oosterweilanden. Daarbij wordt lokaal opgewekte energie op een slimme manier uitgewisseld of opgeslagen in batterijen en groene waterstof. Door vraag en aanbod van energie goed af te stemmen, wordt het stroomnet ontzien.

Eerste stap

Zover is het nog niet, maar de eerste stap kan nu al wél worden gezet. Dat betekent concreet dat er een onderzoek komt naar onder meer de technische en economische haalbaarheid en lokale koppelkansen. Dit onderzoek is mogelijk dankzij een succesvolle subsidieaanvraag. Twente Board heeft namelijk een bedrag van 162.500 euro toegezegd uit de Regio Deal voor de financiering van dit project.

Regio Deal Twente

Wethouder Aimée van der Ham is erg blij met deze eerste stap. “De Rijksoverheid heeft geld beschikbaar om het regionale bedrijfsleven te ondersteunen”, legt ze uit. “Het is geweldig dat we hier ook in Twenterand via de Regio Deal Twente van kunnen profiteren. Samen met regionale partners werken we aan duurzame, innovatieve oplossingen voor economische vraagstukken. Dat is goed voor de regio en goed voor onze gemeente.”

Slim samenwerken

De wethouder ziet de energiehub als een mooie oplossing voor het volle stroomnet. “We willen ons als gemeente op allerlei plekken ontwikkelen”, vertelt Van der Ham. “Zoals aan de zuidkant van Vriezenveen, waar niet alleen woningbouw, maar ook volop plek moet komen voor bedrijven om verder te groeien. Dat kan niet als het volle stroomnet dat niet toelaat. Door slim samen te werken, komen we met elkaar tot een oplossing.” Dat is ook waar Marcel Grit, directeur van Hydronex, het volste vertrouwen in heeft. “Dit is een heel mooie opsteker voor het project. Wij zijn zeer enthousiast over de kansen die dit inwoners, bedrijven en de netbeheerder biedt.”