Als u een indicatie heeft voor ondersteuning vanuit de Wmo en Jeugdhulp kunt u deze op twee manieren inzetten: als zorg in natura (ZIN) of in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB).

Bij zorg in natura regelt de gemeente samen met u alles wat nodig is om de juiste ondersteuning te krijgen. De gemeente heeft hiervoor met een groot aantal zorgaanbieders contracten afgesloten. Uit deze groep zorgaanbieders kiest u zelf welke zorgaanbieder bij u past. Heeft u hulp nodig bij het maken van deze keuze? Schakel dan kosteloos MEE IJsseloevers in (www.meeijsseloevers.nl).

Wilt u liever zelf uw zorg regelen, dan kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget

Voorwaarden voor een PGB

Als u een PGB wilt voor uw ondersteuning gelden er enkele voorwaarden:

  • U moet uitleggen waarom u een PGB wilt en waarom 'zorg in natura' niet geschikt voor u is. Bij zorg in natura regelt de gemeente uw zorg, de administratie en kiest u samen met de gemeente de zorgaanbieder uit.
  • U moet het budget kunnen beheren (zelf zorg inkopen en zorgverleners aansturen). U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen.
  • De zorg die u inkoopt, moet kwalitatief, doeltreffend (= bijdragen aan uw zelfstandigheid), cliëntgericht en veilig zijn.

Als u niet aan de voorwaarden voldoet, kan een PGB worden geweigerd. Ook als de kosten van de voorziening die met een PGB wordt ingekocht hoger zijn dan die van een voorziening in natura wordt het PGB geweigerd.

PGB voor een hulpmiddel

U krijgt een bepaalde hoeveelheid geld, waarmee u zelf het hulpmiddel koopt. U kunt zelf bepalen naar welke winkel of leverancier u gaat. Maar het onderhoud, de reparaties en een verzekering moet u ook zelf regelen. U moet daarvan een administratie bijhouden en aan de gemeente verantwoording afleggen hoe u het geld heeft besteed.

PGB voor zorgverlening

U bepaalt zelf van wie, wanneer, waar en hoe u de nodige hulp krijgt en maakt daarover afspraken met de zorgaanbieder. Die afspraken legt u vast in een zorgverlenings- of arbeidscontract met de zorgverlener(s). Op de website van de SVB vindt u enkele modelovereenkomsten, dan weet u zeker dat alles goed regelt. Het gebruik van de modelovereenkomst is vanaf 1 april 2017 verplicht. De zorgverlener(s) worden betaald uit het PGB. Het PGB-geld komt niet op uw bankrekening te staan, maar op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (de SVB). U geeft de facturen of urenbriefjes van de zorgverlener(s) door aan de SVB. De SVB controleert die en betaalt dan de zorgverlener(s). Op de website van de SVB (www.svb.nl) kunt u meer informatie vinden over hoe dit precies werkt.

Eigen bijdrage Wmo

Voor een PGB onder de Wmo betaalt u een eigen bijdrage, net als mensen met zorg in natura dat doen. U moet de eigen bijdrage van uw eigen inkomen betalen. U kunt dit bedrag dus niet uit het PGB betalen.