Maatschappelijke opvang (MO) en Beschermd wonen (BW) vallen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Maatschappelijke opvang

Het kan zijn dat u dakloos bent of wordt. In sommige situaties is het moeilijk om geestelijk en fysiek goed voor uzelf te zorgen. Misschien zwerft u op straat of kent u anderen die door problemen hun huis (gedwongen) hebben verlaten. Zwerven brengt gezondheidsrisico’s met zich mee en kan overlast geven. Voor informatie, hulp en advies over maatschappelijke opvang kunt u contact opnemen met de nachtopvang van Humanitas onder dak in Almelo (dagelijks vanaf 17.00 uur).

 

Beschermd wonen

Inwoners die door hun beperkingen behoefte hebben aan een beschermd woonklimaat die gericht is op het bieden van structuur en ondersteuning van alle dagelijks activiteiten, wonen vaak in een zogenaamde woonvorm voor beschermd wonen. Dit is geen grote instelling, maar een cluster van vaak 'gewone' woningen waarbij op kleine schaal cliënten uit een bepaalde doelgroep (psychiatrie, verstandelijke beperking, ouderen) bij elkaar wonen. Soms is er sprake van een eigen leefeenheid, soms alleen van een eigen slaapkamer. Er zijn gemeenschappelijke ruimtes, waar de cliënten elkaar en de aanwezige begeleiders ontmoeten. Cliënten krijgen begeleiding bij het structureren van hun dagelijks leven, ondersteuning bij regelzaken en geldbeheer en bij het vinden van een passende daginvulling. Voor een deel van de cliënten is beschermd wonen een opstapje naar zelfstandig wonen.

Als u vindt dat u in aanmerking komt voor beschermd wonen, kunt u zich melden bij het CIMOT van de gemeente Almelo.