Bij zowel inwoners als ondernemers in Westerhaar-Vriezenveensewijk leeft al langer de wens om het centrumgebied in het dorp op te knappen. De gemeente Twenterand ziet ook dat het gebied een impuls kan gebruiken. Om die reden is er voor gekozen om samen met inwoners en ondernemers plannen te ontwikkelen voor een nieuwe inrichting van het gebied. “Het centrumgebied is de plek waar bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten en waar mensen graag verblijven. Daarom is het belangrijk om de inwoners en ondernemers goed te betrekken bij deze herinrichting zodat we samen trots kunnen zijn en blijven op het centrum van Westerhaar-Vriezenveensewijk. Op deze manier gaan we voor een aantrekkelijk, mooi en toekomstbestendig centrum.”, aldus wethouder Harmsen.

Gezette stappen

In december 2020 hebben inwoners en ondernemers ideeën kunnen inbrengen over hoe het centrumgebied in Westerhaar-Vriezenveensewijk er wat hen betreft uit moet komen te zien. Geïnteresseerden konden tegelijkertijd aangeven of ze wilden deelnemen in de klankbordgroep. Uit de ideeënbox bleek dat inwoners graag zien dat er meer groen wordt aangeplant en dat de parkeervakken veiliger worden ingericht. Naar aanleiding van deze uitkomst zijn er visualisaties over twee scenario’s uitgewerkt. Deze twee scenario’s waren uitsluitend gericht op sfeer, beleving groen en parkeren. Inwoners en ondernemers hebben gestemd op welk scenario de voorkeur heeft. Scenario 2 bleek in zowel de online poll als in de klankbordgroep de voorkeur te hebben. Een afvaardiging van verschillende doelgroepen neemt deel in de klankbordgroep. U vindt de contactgegevens van hen op: www.twenterand.nl/herinrichting-centrumgebied-westerhaar

Tekst gaat verder onder de foto

Aangepaste planning

Ondernemersvereniging Algemeen Zakelijk Belang Westerhaar-Vriezenveensewijk heeft aangegeven graag te zien dat het project volgend jaar wordt gerealiseerd. Dit in verband met de gevolgen van de coronacrisis voor de ondernemers in Westerhaar. Het college van B&W heeft om die reden het besluit genomen de geplande uitvoering uit te stellen. De voorbereidingen van het project zijn nog steeds in volle gang.

Stappen komende maanden

Met de technische uitwerking gaan we de eerstvolgende klankbordgroepbijeenkomst (na de bouwvak) aan de slag. Denk aan bijvoorbeeld de locatie van lantaarnpalen, bushokjes of bankjes. Er zijn tot dusver geen definitieve besluiten genomen over locaties voor groen, parkeerplaatsen en de verdere technische uitwerking. Na de bouwvak vindt er eerst een gesprek plaats tussen twee wethouders en Algemeen Zakelijk Belang Westerhaar-Vriezenveensewijk over de planning van het project in relatie tot twee andere wegopbrekingen aan de Hoofdweg. Na dit gesprek stellen we de planning voor de komende maanden vast en gaan we binnen de klankbordgroep inhoudelijk gericht aan de slag met de inrichting van het centrumgebied.

Vragen?

Neem contact op door te mailen naar centrumwesterhaar@twenterand.nl.

Huidige situatie busstation Westerhaar
Sfeerimpressie busstation Westerhaar
Huidige situatie Hoofdstraat Westerhaar
Sfeerimpressie Hoofdstraat Westerhaar