• Vanaf 1 augustus kunnen mantelzorgers zich weer inschrijven voor het ophalen van het mz compliment.
  We hebben ook mogelijkheden in Den Ham en Westerhaar.
 • Nadat op 26 juni bijna alle deuren zijn geopend, is het aantal besmettingen in Nederland sneller gestegen dan voorzien. De meeste mensen raakten besmet op plekken waar grote groepen mensen feesten en uitgaan. Deze toename heeft nu nog geen gevolgen voor het beschermen van de kwetsbaren en de druk op de zorg.
  Coronamaatregelen tijdens de zomer
 • Woningcorporatie Mijande Wonen en de huurdersraad hebben met de gemeenten Dinkelland en Twenterand afspraken gemaakt over de invulling van het woonbeleid. De partijen zetten zich in voor aantrekkelijke kernen met gevarieerde wijken en voor betaalbare, duurzame en voldoende beschikbare woningen. Deze afspraken helpen om de gezamenlijke missie waar te maken. Donderdagavond werden de afspraken hierover ondertekend.
  Ondertekening prestatieafspraken wonen
 • Inwoners met een bijstandsuitkering mogen giften tot maximaal € 1.200,00 per jaar houden. Dit heeft geen gevolgen voor de uitkering. Wethouder Sociale Zaken Martha van Abbema: “Met een hogere giftenvrijlating voor mensen die vallen onder de Participatiewet bieden we meer financiële mogelijkheden voor deze groep. We willen namelijk graag dat mensen mee blijven doen in de samenleving. Door giften tot een hoger bedrag vrij te laten wordt de Participatiewet minder streng met meer aandacht voor de menselijke maat”.
  boodschappen in net
 • Op 28 juni heeft wethouders Paters de nieuwe beachvolleybalvelden op sportpark ‘Het Midden’ geopend. De velden zijn niet alleen bestemd voor de leden van volleybalvereniging Vrivo maar voor iedereen die graag een balletje wil slaan. “Als college van B&W zijn we trots op dit initiatief vanuit volleybalvereniging Vrivo om deze beachvolleybalvelden te realiseren”, zegt wethouder Paters met onder andere sport in portefeuille. We hebben een kernbudget beschikbaar gesteld om de leefbaarheid in de kernen te verbeteren en de aanleg van deze beachvolleybalvelden is daar een prachtig voorbeeld van”, aldus een tevreden wethouder.
  Wethouder Mark Paters met twee leden van volleybalvereniging Vrivo
 • Voor steeds meer landen wordt het reisadvies versoepeld. Goed nieuws dus als je deze zomer naar het buitenland wil. Check alvast of je identiteitskaart of paspoort nog geldig is.
  Voorbeeld paspoort en identiteitskaart
 • Het College van B&W presenteert deze week de jaarrekening 2020. Deze laat een positief resultaat zien van ruim 2,4 miljoen euro, veroorzaakt door incidentele meevallers. De financiële situatie van de gemeente Twenterand blijft in meerjarig perspectief zorgelijk. Het college van B en W is zich daar voortdurend van bewust en maakt er werk van om de gemeente structureel, financieel gezond te maken.
  rotonde
 • Burgemeester Broekhuizen reikte donderdag 24 juni 2021 het Mobilisatie-Oorlogskruis, Ereteken voor Orde en Vrede, postuum uit aan de zoon van wijlen de heer J. Boers. Het Kruis heeft betrekking op de oorlogsjaren 1939-1945. De heer J. Boers voldoet aan de diensttijdcriterium, omdat hij in het tijdvak na 6 april 1939 en voor 20 mei 1940 ten minste zes maanden in werkelijke dienst is geweest. De heer J. Boers is geboren op 8 september 1911 in Tubbergen.
  Zonen Herman en Gerard Boers krijgen Mobilisatie-Oorlogskruis uitgereikt door burgemeester Broekhuizen
 • De gemeente Twenterand wil inwoners die ondersteuning nodig hebben zo vroeg mogelijk helpen.
  gezin
 • Twentse cameraadjes, een praatkameraad via de camera.
  Wil je iets betekenen voor inwoners van Twenterand in deze moeilijke tijd? Inwoners die het Nederlands (nog) niet zo goed beheersen? Houd je van praten en maak je makkelijk contact met anderen? Lijkt je dat allemaal leuk om via 'beeldbellen' op te pakken? Dan is het nieuwe project Twentse cameraadjes van de Twentse Taalpunten iets voor jou! Een praatkameraad via de camera.
  Logo Bibliotheek Twenterand
 • Nederland blijft tot 30 maart 2021 in lockdown.
 • Hier vindt u de spelregels voor sport die van toepassing zijn vanaf 3 maart 2021.
RSS feed