Als u vermoedt dat er een telfout is gemaakt bij een stembureau of een gemeentelijk stembureau bij het (op)tellen van de stemmen, dan kunt u dit melden bij de Kiesraad, het centraal stembureau. Het gaat om meldingen van eventuele fouten in de processen-verbaal van de stembureaus, het gemeentelijk stembureau of het digitale bestand van het gemeentelijk stembureau. Hetzelfde geldt voor de processen-verbaal van de hoofdstembureaus. 

Procedure 

Meldingen kunnen vanaf maandag 10 juni 10.00 uur tot maandag 17 juni 11.00 uur worden ingediend bij het centraal stembureau, de kiesraad. Meldingen die later binnenkomen worden niet in behandeling genomen. 

Melding aan centraal stembureau Europees Parlementsverkiezing 2024 | Verkiezingen | Kiesraad.nl