De gemeente Twenterand streeft naar fysiek, mentaal en sociaal gezonde inwoners. Om dit doel te bereiken worden sport en bewegen ingezet als middel om de kwaliteit van leven te verhogen zodat iedereen het beste uit zichzelf en anderen kan halen.

Met dit beleid willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, een leven lang plezier in sport en bewegen kan (leren) beleven. Nu en in de toekomst. We zetten in op een samenleving waarin 75% ook daadwerkelijk voldoet aan de beweegrichtlijnen. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om te kunnen sporten en bewegen op eigen niveau. Ongehinderd, laagdrempelig, betaalbaar, in een veilige en gezonde omgeving. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Dat kan presteren, genieten of ontspannen zijn, maar ook ontmoeten, gezelligheid, uitdaging of gezondheid. Sport en bewegen draagt hiermee bij aan de uitdagingen gemeente breed zoals een gezonde leefstijl, het bestrijden van eenzaamheid en overgewicht, versterken van weerbaarheid, bevorderen van integratie en het stimuleren van vrijwilligerswerk.