De gemeente Twenterand streeft in haar sportvisie naar lichamelijk, mentaal en sociaal gezonde inwoners. Uw hulp als sportorganisatie is daarbij hard nodig! Door de inzet van Rijksmiddelen kunnen we door het Sport- en Beweegakkoord (meer) investeren in sport en bewegen. Daarbij willen we de komende periode sportorganisaties in Twenterand ondersteunen en helpen vernieuwend sportaanbod te ontwikkelen. Want sport en bewegen heeft een positief effect op de kwaliteit van leven van onze inwoners.

Samen werken we aan een fit en vitaal Twenterand!

Subsidieregeling waarderingssubsidie sport

We dagen je uit om aan de slag te gaan met het ontwikkelen van vernieuwend sport- en beweegaanbod. Iedereen kan meedoen, bijvoorbeeld de reguliere sportaanbieders zoals sportverenigingen, maar ook commerciële sportaanbieders zoals fitnesscentra kunnen een aanvraag indienen. Zorgaanbieders zoals fysiotherapeuten en ook een groep van tenminste vier natuurlijke personen kunnen de krachten bundelen en een subsidieaanvraag indienen.

De waarderingssubsidie sport is een subsidie uit het uitvoeringsbudget Lokaal Sport– en Beweegakkoord. Hierbij gaat het om een eenmalige subsidiebijdrage om de speerpunten uit het akkoord die voldoen aan de voorwaarden uit de subsidieregeling uit te voeren.

In aanmerking komen die activiteiten die gericht zijn op het sportiever en gezonder maken van onze samenleving. Activiteiten die een impuls geven om meer mensen in beweging te krijgen en te houden met sport en beweegactiviteiten met een vernieuwend karakter. Daarnaast willen we sportorganisaties in de gelegenheid stellen om met elkaar (structurele) samenwerking op het gebied van sport en bewegen te bewerkstelligen.

Uitwerking Sportakkoord, subsidieregeling en aanvraagformulier

Voor de exacte uitwerking van het Sportakkoord, de waarderingssubsidieregeling en de link naar het aanvraagformulier ga naar www.twenterand.nl/sport

Vragen en contact

Voor vragen mail ons op sport@twenterand.nl