Sport verbindt mensen, sport verbroedert mensen, sport laat mensen ontplooien, sport laat mensen participeren in de samenleving. Naast dat sporten gezond is, vervult het een steeds belangrijkere maatschappelijke waarde binnen onze samenleving. Eind 2018 heeft het ministerie van Sport, Volksgezondheid en Welzijn het nationale Sport- en Beweegakkoord vastgesteld met als doel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen in de maatschappij. Vervolgens zijn de gemeentes verzocht om aan de slag te gaan met een lokaal Sport- en Beweegakkoord. Hierdoor heeft de gemeente samen met het brede werkveld, bestaande uit: fysiotherapeuten, diëtisten, (sport)verenigingen vrijwilligerscentra, welzijnsinstellingen en onderwijs te kennen gegeven om samen te werken aan een fit en vitaal Twenterand met als onderlegger het lokaal Sport- en Beweegakkoord.

Aanvraagformulier

Wij roepen sportorganisaties op om hun aanvraag digitaal vorm te geven via DigiD of e-Herkenning,

Bent u als sportorganisatie niet in de gelegenheid het op deze wijze vorm te geven maar wilt u toch een aanvraag indienen neemt u dan contact met ons op via sport@twenterand.nl

Download hieronder de documenten