Gaat uw zoon of dochter naar een school voor basis- of voortgezet onderwijs? Dan zorgt u er in beginsel zelf voor dat uw kind veilig op school komt. U brengt uw kind zelf weg en haalt deze ook op. Of uw kind gaat zelfstandig zodra hij/zij daar volgens u aan toe is. Maar soms is de reis naar school een probleem. Bijvoorbeeld als uw kind ernstig beperkt is of een school voor speciaal onderwijs bezoekt die niet bij u in de buurt ligt. Uw kind heeft dan misschien recht op leerlingenvervoer. 

Of uw kind leerlingenvervoer krijgt hangt mede af van de afstand tussen de woning en de school en de mogelijkheden van uw kind. Daarbinnen zijn meerdere oplossingen denkbaar. Er kan bijvoorbeeld een traject worden ingezet waarbij uw kind onder begeleiding leert zelfstandig te reizen. U krijgt hiervoor dan een ov-vergoeding, een fietsvergoeding of een combinatie hiervan. Is dit niet haalbaar dan kan aangepast vervoer worden ingezet.  

U heeft geen recht op leerlingenvervoer: 

  • Als u om een andere reden dan uw levensovertuiging voor een bepaalde school kiest. Bijvoorbeeld omdat u het onderwijs op die school beter vindt. 
  • Als uw kind een tijdelijke beperking heeft. Bijvoorbeeld een gebroken been. 
  • Als uw kind naar een (school-)arts of tandarts moet. 
  • Als uw kind naar een logeerhuis, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en medisch centrum gaat. 
  • Als het kind zijn/haar hoofdverblijf niet in onze gemeente heeft 

Declaratie leerlingenvervoer

Aanvragen met DigiD

Aanvragen zonder DigiD