Ook de komende vier jaar heeft elk dorp of buurtschap een eigen zogeheten kernwethouder. Daar is het vorige college van B&W mee begonnen en daar gaat het nieuwe college van harte mee door. Elke wethouder vertegenwoordigt een dorp of buurtschap en is hiervoor het eerste bestuurlijke aanspreekpunt. Kernwethouder Mark Paters legt het uit.

“Een laagdrempelige overheid, dat wilden we zijn”, vertelt Mark Paters, die zelf kernwethouder is voor Westerhaar-Vriezenveensewijk. “Toen we vier jaar geleden begonnen met GemeenteBelangen Twenterand en ChristenUnie in één college, wilden we dat inwoners en ondernemers ons gemakkelijk zouden kunnen benaderen. Geen dichte deuren, maar benaderbaar en laagdrempelig. De afgelopen vier jaar hebben we uitgewezen dat dit goed gelukt is.”

Aanspreekpunt

En dus besloot ook het nieuwe college het kernwethouderschap te blijven omarmen. “Klopt”, beaamt Paters. “Inwoners en ondernemers die een initiatief hebben, een vraag of een probleem, die kunnen ons per mail benaderen. Rechtstreeks. Kernwethouders zijn voor jouw buurt, wijk of dorp het bestuurlijk aanspreekpunt. We proberen goed op de hoogte te zijn van wat er speelt en echt op te komen voor de belangen van een buurt, wijk of dorp. We gaan graag met inwoners om tafel.”

De vier kernwethouders

De komende collegeperiode zijn dit de vier wethouders van de gemeente Twenterand:

Wethouder Mark Paters

Wethouder Mark Paters

1e locoburgemeester
Kernwethouder Westerhaar-Vriezenveensewijk

Portefeuille

 • Jeugd
 • Sport
 • Onderwijs (inclusief huisvesting)
 • Doelgroepenvervoer
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Publieke gezondheid
 • Doorontwikkeling subsidiebeleid

Externe vertegenwoordiging

 • Euregio
 • Commissie Grens Regio Twente
 • Bestuurscommissie Publieke Gezondheidszorg
 • OZJT/ Samen14
 • VNG commissie Zorg Jeugd en Onderwijs
 • VNG Overijssel, platform sociaal domein
Wethouder Arjan Hof

Wethouder Arjan Hof

2e locoburgemeester
Kernwethouder Vroomshoop-Geerdijk

Portefeuille

 • Plattelandsontwikkeling en natuur
 • Verkeer en openbare ruimte
 • Vergunningverlening inclusief WABO
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Bedrijfsvoering
 • Kanaal Almelo de Haandrik
 • Waterwinning

Nevenfuncties

 • Ouderling van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Enschede-Oost
 • Lid van Provinciale Staten te Overijssel Plaats : Enschede
Wethouder Roel Koster

Wethouder Roel Koster

3e locoburgemeester
Kernwethouder Vriezenveen-De Pollen-Bruinehaar, Weitemanslanden en Westerhoeven.

Portefeuille

 • Financiën
 • Cultuur
 • Ruimtelijke ordening, wonen, asielzaken en statushouders
 • Omgevingswet
 • Grondzaken
 • Coördinatie kernbudget

Externe vertegenwoordiging

 • Pho Financiën
 • Bank Nederlandse Gemeenten
 • Enexis/Essent
 • Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
 • VNG Overijssel, platform ruimtelijk domein en platform financieel domein
 • Zonnepark Oosterweilanden B.V., aandeelhouder

Nevenfuncties

 • Buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand Gemeente Twenterand
Wethouder Aimée van der Ham

Wethouder Aimée van der Ham

4e locoburgemeester
Kernwethouder Den Ham

Portefeuille

 • Economie en detailhandel
 • Recreatie en toerisme
 • Participatiewet en inburgering
 • Sociale zaken
 • Duurzaamheid
 • Afval
 • Evenementenbeleid