De gemeente Twenterand heeft nieuwe regels voor de aanvraag van jeugdhulp vastgesteld. Er waren aanpassingen nodig omdat de oude regels verouderd waren en niet meer voldeden aan de wet- en regelgeving van nu. Voor wie hier meer over wil weten is er op woensdag 25 januari 2023 tussen 10.30 en 12.00 uur een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis. Tijdens deze bijeenkomst geven medewerkers van de gemeente uitleg en beantwoorden zij vragen over deze veranderingen in de aanvraag voor jeugdhulp.

In de aangepaste regels staat uitgelegd hoe de gemeente beoordeelt of iemand voor jeugdhulp in aanmerking komt en ook welke hulp het meest geschikt is. De gemeente doet dit via 5 stappen. Zo wordt onder andere gekeken wat iemand zelf (nog) kan of wat bijvoorbeeld de sociale omgeving kan doen om het probleem op te lossen.

De nieuwe regels zijn op 1 januari 2023 ingegaan. Voor mensen die nog ondersteuning hebben die in 2022 is afgegeven, blijven nog de oude regels gelden.