Invasieve exoten zijn planten- of dierensoorten die van oorsprong niet in Europa voorkomen en de groeiruimte of het leefgebied overnemen van soorten die van nature wél in Europa voorkomen. 

Doordat deze invasieve soorten hier geen natuurlijke vijanden hebben, wordt de groei en verspreiding van de invasieve exoten niet beperkt. Daardoor neemt het aantal en formaat van deze soorten extreem toe, waardoor schade of een risico voor de volksgezondheid kan ontstaan. Voorbeelden van in de Gemeente Twenterand voorkomende invasieve exoten zijn de Reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop en Reuzenbalsemien. Samen met partners (Waterschap Vechtstromen, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en buurtgemeenten) werken we aan een aanpak om de verdere verspreiding van deze invasieve soorten te beperken.