Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand heeft op 26 juli 2022 de Beleidsregels Inburgering Twenterand 2022 in concept vastgesteld. Door deze beleidsregel in concept vast te stellen wordt bereikt dat de gemeente Twenterand de processen en procedures betreffende Wet Inburgering 2021 (=Wi 2021) beter vorm kan geven.

Waar kunt u de beleidsregels inzien?

De verordening ligt vanaf vrijdag 29 juli 2022 tot en met donderdag 25 augustus 2022 ter inzage op het gemeentehuis tijdens openingstijden. Ook kunt u de verordening hieronder digitaal raadplegen.

Hoe kunt u reageren?

Vanwege de huidige situatie, kan deze beleidsregel ook op verzoek aan u worden toegezonden. Hiervoor kunt u contact opnemen met dhr. J.W. Meijberg. De heer Meijberg is bereikbaar op telefoonnummer (0546) 840 840 of per e-mail: j.meijberg@twenterand.nl. Ook met uw vragen kunt u bij hem terecht.