De gemeente Twenterand zet extra identiteitscontroles in bij de publieksbalies. Hiermee wil de gemeente misbruik van persoonsgegevens, ook wel bekend als identiteitsfraude, tegengaan. De balies zijn daarvoor uitgerust met document-, pasfoto- en gezichtsscanners.

Wie een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aanvraagt, wordt gevraagd in een camera te kijken voor een scan van het gezicht.

Pasfoto- en gezichtsscanner

De gezichtsscanner maakt identificatie eenvoudiger en sneller. De gezichtsscanner vergelijkt de persoon met de pasfoto’s en identiteitsdocument. Veranderingen van uiterlijke kenmerken, zoals bijvoorbeeld kapsel of gezichtsbeharing, hebben hierop geen invloed. Hierdoor weten we zeker dat de persoon aan de balie, de pasfoto’s en het identiteitsdocument bij elkaar hoort.

Documentscanner

In identiteitsdocumenten zitten allerlei beveiligingen en echtheidskenmerken, die met het blote oog niet waarneembaar zijn voor de ambtenaar die de controle uitvoert. Denk bijvoorbeeld aan ultraviolet fluoriscerend beeld, infrarood-reactie of een chip. Om de echtheid van een document te controleren gebruiken we daarom een zogenoemde documentscanner. Deze scanner controleert uw identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning) op echtheidskenmerken.

Waarom identiteitscontrole met een document- pasfoto- en gezichtsscanners?

Voor heel veel procedures is wettelijk voorgeschreven dat eerst de identiteit moet worden vastgesteld. Om misbruik van persoonsgegevens, ook wel bekend als identiteitsfraude, tegen te gaan, maakt de gemeente Twenterand bij de publieksbalies gebruik van document-, pasfoto- en gezichtsscanners.

Fraude

De gegevens die de gemeente uit een document haalt en de scan die wordt gemaakt, worden niet bewaard. Tenzij er een vermoeden is van fraude. De gemeente deelt de gegevens niet met andere organisaties. Alleen in geval van fraude, gebruiken we het dossier als bewijs.

Wat gaan we doen met de gegevens?

De gegevens die we uitlezen uit het document worden veilig en versleuteld, zichtbaar in een “scandossier”. Dit gebeurt op advies van Autoriteit Persoonsgegevens met een cryptografische versleuteling (een moderne techniek) om uw privacy te waarborgen. Het scandossier wordt niet bewaard en de gegevens worden niet gedeeld met andere instanties, tenzij er een vermoeden is van fraude. In dat geval kan het scandossier als bewijsstuk gebruikt worden bij de aangifte. Alleen het team Burgerzaken kan deze gegevens benaderen en ontsleutelen met een speciale decryptiesleutel.

Onderstaande animatie van de gemeente Aalsmeer laat zien hoe de extra controle in zijn werk gaat:

Zelf identiteitsfraude voorkomen?

Naast alle voorzorgsmaatregelen die de gemeente Twenterand treft, kunt u zelf ook helpen om identiteitsfraude of identiteitsdiefstal te voorkomen:

  • Geef uw identiteitsdocument nooit af aan een niet bevoegde instantie
  • Krijgt u de vraag om een kopie van uw identiteitsdocument af te staan? Vermeld duidelijk de datum op de kopie en de reden waarvoor u de kopie afgeeft. Streep uw burgerservicenummer (BSN) door en zet een kruis door uw pasfoto
  • Tip:Gebruik de app ‘KopieID’ van de Rijksoverheid die zowel beschikbaar is voor Android, Apple en Windows.
  • Sla geen afbeelding van uw identiteitsdocument op in uw mailbox of in een niet beveiligde Cloudomgeving
  • Doe altijd aangifte van vermissing van uw identiteitsdocument bij de gemeente
  • Plaats geen foto’s met je identiteitsdocument op Social Media.

Bekijk hier nog een aantal belangrijke tips.