Iedereen met een identiteitsbewijs kan met identiteitsfraude of identiteitsdiefstal te maken krijgen. Deze vorm van fraude kan grote gevolgen hebben voor het slachtoffer.

Ook allerlei bedrijven en instanties kunnen grote schade lijden als zij producten of diensten leveren op basis van een vals, vervalst of gestolen identiteitsbewijs. Fraudeurs maken vaak gebruik van de kopieën van identiteitsbewijzen. Hieronder volgen aantal belangrijke tips om identiteitsfraude te voorkomen:

Identiteitsbewijs ter inzage afgeven

Geef uw identiteitsbewijs niet af aan instanties die daartoe niet bevoegd zijn. In de wet op de identificatieplicht staat aangegeven wie (welke instanties) mogen vragen om uw identiteitsbewijs te laten zien (toonplicht).

Kopie van uw identiteitsbewijs

Als iemand een kopie wil maken van uw identiteitsbewijs, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Bepaalde instanties moeten een kopie van uw identiteitsbewijs vragen. Schrijf in dat geval op die kopie:

  • Waarom/waarvoor en aan welk bedrijf u de kopie geeft
  • De datum waarop u de kopie afgeeft
  • Streep eventueel uw Burgerservicenummer door en zet een kruis door uw pasfoto

Nog makkelijker: gebruik de app ‘kopie ID’, die beschikbaar is voor Android, Apple en Windows. Let op: bewaar nooit een digitale kopie in uw mailbox of een onbeveiligde Cloud omgeving!

Sociale media

Let op wat u op sociale media deelt. Een trotse foto met een zojuist behaald rijbewijs is erg leuk, maar het posten van uw identiteitsbewijs op sociale media kan gevaarlijk zijn. Criminelen kunnen deze gegevens gebruiken voor identiteitsfraude of identiteitsdiefstal.

Meldingsformulieren identiteitsfraude

Bent u slachtoffer van identiteitsfraude of identiteitsdiefstal of vermoedt u dit? Meld dit dan bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI).