U kunt huishoudelijke ondersteuning krijgen wanneer u door beperkingen of ziekte niet uw eigen huishouden kunt doen en geen hulp uit uw omgeving krijgt.

Wat is er mogelijk?

Er zijn twee manieren om hulp bij het huishouden te regelen:

  1. Zorg in natura. U kiest voor een zorgaanbieder die voor u de huishoudelijke ondersteuning regelt. De gemeente heeft met een aantal zorgaanbieders een overeenkomst afgesloten. U kunt zelf een keuze maken uit één van deze zorgaanbieders. De zorgaanbieder regelt dat er een hulp bij u komt en regelt verder ook de administratieve zaken.
  2. Persoonsgebonden budget. U bepaalt zelf van wie, wanneer, waar en hoe u de nodige ondersteuning krijgt en maakt daarover afspraken met uw hulp. Die afspraken legt u vast in een zorgverlenings- of arbeidscontract met de zorgverlener(s). Op de website van de SVB vindt u (verplichte) modelovereenkomsten. Uw hulp wordt betaald uit het PGB. Het PGB-geld komt niet op uw bankrekening te staan, maar op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (de SVB). U geeft de facturen of urenbriefjes van de zorgverlener(s) door aan de SVB. De SVB controleert die en betaalt dan de zorgverlener(s). Op de website van de SVB (www.svb.nl ) kunt u meer informatie vinden over hoe dit precies werkt. U bent dus zelf verantwoordelijk voor het maken van afspraken, het voeren van de administratie en het afleggen van verantwoording over het budget.

Eigen bijdrage

Voor een Wmo voorziening (behalve voor een rolstoel) betaalt u een eigen bijdrage. Vanaf 2019 is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo gewijzigd. In 2019 telt het inkomen of vermogen niet meer mee bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo. Iedereen betaalt maximaal € 17,50 per 4 weken ongeacht uw inkomen of vermogen. Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2019 geen eigen bijdrage te betalen voor ondersteuning vanuit de Wmo. De eigen bijdrage wordt geïncasseerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Hulp van partner, kinderen en/of andere volwassen huisgenoten

Heeft u een partner en/of kinderen? Van gezonde inwonende huisgenoten (bv. partner, volwassen zoon of dochter, of andere volwassen huisgenoten), wordt in principe verwacht dat zij het huishouden helemaal kunnen overnemen, ook bij een volledige baan of opleiding. Dit heet gebruikelijke zorg. In dat geval kunt u geen hulp krijgen. Huishoudelijke ondersteuning via de Wmo komt pas in beeld als uw huisgenoten de noodzakelijke zorg niet op een verantwoorde manier kunnen bieden of daar te zwaar door worden belast.

Hulp van mantelzorgers

Als u voldoende geholpen wordt door een buurvrouw, familielid of kennis (mantelzorger) en diegene kan en wil dat blijven doen, komt u ook niet in aanmerking voor een individuele voorziening. Als uw mantelzorger te zwaar wordt belast, kunt u wel (tijdelijk) een beroep doen op de Wmo.

Aanbieders

De gemeente Twenterand heeft voor de huishoudelijke ondersteuning met zestien aanbieders een contract afgesloten. Dat betekent dat u via een van deze aanbieders zelf uw huishoudelijke ondersteuning kunt regelen.