Hier kunt u de gemeentelijke publicaties digitaal bekijken. Het gaat dan bijvoorbeeld om wijzigingen van een bestemmingsplan of nieuwe beleidsregels:

  • Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan “Zuidmaten - Oost woongebied, 2e herziening”

    Burgemeester en wethouders van Twenterand maken bekend dat met ingang van 14 november 2019 zes weken het volgende ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ter inzage liggen: Het ontwerpbestemmingsplan “Zuidmaten - Oost woongebied, 2e herziening” en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan “Zuidmaten - Oost woongebied, 2e herziening”.

  • Concept Algemene plaatselijke verordening gemeente Twenterand 2019

    De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand maakt bekend dat in de vergadering van 15-10-2019 de concept Algemene plaatselijke verordening gemeente Twenterand 2019 in concept is vastgesteld. De concept Algemene plaatselijke verordening gemeente Twenterand 2019 is geactualiseerd.