Op verschillende plekken in Twenterand zijn langs de invalswegen de bermen ingezaaid met bloemen. Dit staat niet alleen fleurig maar het is ook nodig om de biodiversiteit te verbeteren. Het voortbestaan van bijen, vlinders en andere insecten staat door het verdwijnen van leefgebieden o.a. als gevolg van meer verharding, maar ook door afname van (wilde) bloemen, onder druk.

Eén hectare wilde bloemen levert al snel zoveel nectar en pollen op, dat duizenden insecten ervan kunnen leven. Ook vogels zoals de Patrijs en kleine zoogdieren (bijvoorbeeld muizen en egels) profiteren ervan. Zij zijn afhankelijk van voldoende voedselaanbod als insecten en zaden. Egels kunnen een schuilplaats of voedsel vinden in de bloemenvelden. 

Verspreid over Twenterand treft u langs verschillende toevalswegen in de bermen nieuwe bloemenvelden aan. In 2016 zijn de locaties omgespit en ingezaaid met een bij de grondsoort horend bloemenmengsel. In het voorjaar van 2017 zijn de eerste nieuwe plantjes opgekomen. De meeste bloemenvelden worden minimaal 2x per jaar gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Op die manier blijven de omstandigheden voor de nieuwe planten om weer te gaan bloeien optimaal. De ingezaaide bermen hebben enkele jaren de tijd nodig om zich volledig te ontwikkelen.

De bedoeling is om de bloemenvelden steeds verder uit te breiden. Dat kan op plekken waar de kansen zich voordoen, zoals gemeentelijke bermen en veldjes, maar ook in uw eigen tuin. Zie: Biodiversiteit thuis