De verschillende soorten planten en dieren houden de natuur in balans. Samen vormen ze een levende en productieve natuur. Dit noemen we biodiversiteit.

Biodiversiteit                                                                                                     

'Bio' betekent leven en 'diversiteit' betekent afwisseling, verschil, verscheidenheid. Onder biodiversiteit verstaan we dus alle verschillende soorten leven die we op aarde hebben. Het is belangrijk dat we bijvoorbeeld niet alleen maar meeuwen hebben, maar ook mussen, niet alleen maar gras, maar ook bomen. Dankzij de verschillende soorten blijft de natuur in evenwicht.

Soorten                                                                                               

Biodiversiteit omvat alle soorten organismen die er op aarde zijn, waaronder alle dier- en plantensoorten. Op dit moment zijn bijna twee miljoen soorten bekend, waarvan zo’n 40.000 soorten in Nederland. Waarschijnlijk zijn er in werkelijkheid vele miljoenen soorten op aarde. Een groot deel van de biodiversiteit is dus nog onbekend. Ook in Nederland worden nog steeds nieuwe soorten ontdekt.

Ecosystemen                                                                                                  

Naast de verscheidenheid aan soorten omvat biodiversiteit ook de diverse ecosystemen (ook wel leefgebieden genoemd) waar die soorten voorkomen. Bijvoorbeeld de tropische regenwouden, de koraalriffen, de savannen of de hoogvenen.

Genen

Tot slot omvat biodiversiteit ook de genetische variatie binnen soorten. Bijvoorbeeld de varianten binnen een boomsoort of de verschillende ondersoorten van een bepaald dier. Daarnaast is er nog de verscheidenheid aan levensvormen die de mens heeft gedomesticeerd. Het gaat dan om dieren die tot huisdier en gewassen die tot landbouwgewassen zijn gemaakt.

Het belang van biodiversiteit                                                                           

De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Soorten en ecosystemen zorgen voor de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten (waaronder landbouwgewassen), waterzuivering en het beheersen van plagen. Biodiversiteit betekent voor de mens voedsel, bouwmateriaal, brandstof (hout) en grondstoffen voor kleding (zoals katoen) en medicijnen. We noemen dit ecosysteemdiensten. Een evenwichtige natuur, en dus een grote biodiversiteit, is het best in staat om ook in de toekomst deze ecosysteemdiensten te verzorgen.

Meer weten?

Kijk op www.biodiversiteit.nl voor meer informatie.